1.2.2013 0 Comments

Historicky najúspešnejší rok pre Unicorn

Skupina spoločností Unicorn poskytujúca komplexné služby v oblasti informačných technológií dosiahla v roku 2012 obrat 56,6 miliónov EUR. Ide o najlepší výsledok v jej viac než dvadsaťročnej histórii. Počet zamestnancov skupiny, do ktorej patria spoločnosti Unicorn Systems, Unicorn Universe a Unicorn College, bol v minulom roku 941.

Obrat skupiny Unicorn tvorili z 97 % dodávky služieb, najmä v oblasti vývoja, integrácie, prevádzky a podpory informačných systémov pre klientov hlavne z bankovníctva, poisťovníctva, energetiky, priemyslu, telekomunikácií a obchodu. Podiel zahraničných zákaziek na celkovom obrate presiahol 30 %.

Medzi stabilných zákazníkov softvérovej spoločnosti Unicorn Systems na českom trhu patrili aj v roku 2012 Komerční banka, Česká spořitelna, Československá obchodní banka, ŠKODA AUTO, ČEPS, Allianz pojišťovna, DHL, Tesco, Vodafone, Telefónica a ďalšie. Medzi kľúčové zákazky na slovenskom trhu sa zaradili systémy pre Tatra banku, Poštovú banku, Všeobecnú úverovú banku, Slovenskú sporiteľňu, prevádzkovateľov prenosovej sústavy SEPS alebo mobilného operátora Orange. Unicorn Systems úspešne pokračoval v získavaní a realizácii projektov pre európske energetické spoločnosti, ako sú napríklad TenneT, APX-ENDEX, BritNed, TSC, Elia a ďalšie.

V roku 2012 významným spôsobom vzrástol počet používateľov internetovej služby Unicorn Universe. Viac ako 37 000 používateľov z viac ako 270 organizácií vybavilo viac než 530 000 000 činností. Popri neustále stúpajúcom záujme o informačné systémy pre podniky a organizácie v rámci Business Territory došlo tiež k výraznému nárastu používateľov služby My Territory určenej na riadenie záležitostí z osobného života.

Na súkromnej vysokej škole Unicorn College študuje celkovo 366 študentov. Unicorn College zaisťuje aj chod interných vzdelávacích programov Unicorn Top Gun Academy určených pre všetkých zamestnancov skupiny Unicorn. V roku 2012 niektorým z kurzov úspešne prešlo 862 účastníkov. V minulom roku Unicorn College získala tiež akreditáciu ČNB na vykonávanie skúšok zameraných na preukázanie odbornej spôsobilosti podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení.


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Biznis

Schengen pre dáta. EK chce odstrániť bariéry voľného cezhraničného pohybu dát v EÚ

16.01.2017 00:07

Európska komisia navrhla politické a právne riešenia na uvoľnenie potenciálu dátového hospodárstva EÚ. Ide pri tom o súčasť stratégie digitálneho jednotného trhu, ktorú predstavila v máji 2015. Inform ...

Biznis

10 trendov v oblasti podnikových sietí v roku 2017

14.01.2017 00:20

Stojíme na pokraji zásadných technologických zmien. Uplynulý rok vydláždil cestu a pripravil podmienky pre budúcnosť, ktorá rýchlo získava jasné obrysy. V roku 2017 môžeme očakávať týchto desať zmien, ...

Biznis 1

S kamerou na bratislavskom kole robotickej súťaže FIRST LEGO League (video)

16.01.2017 00:15

Tvorivosť žiakov a študentov je jeden z kľúčových faktorov ich budúcej úspešnosti a aj potvrdenie kvalitatívnej úrovne výučby informatiky v školách. Preto sme sa s našou kamerou prišli pozrieť na prie ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

ITSMF jar

Najnovšie videá