9.10.2012 0 Comments

HP rozširuje možnosti softvérovo definovaných sietí

Spoločnosť HP predstavila prvé otvorené štandardizované technológie pre softvérovo definované siete (software-defined network, SDN), ktoré prestupujú naprieč technologickou infraštruktúrou, ovládacím softvérom a aplikačnou vrstvou prostredníctvom centrálneho komponentu „single control plane". Tento prehľadný nástroj umožňuje organizáciám a poskytovateľom cloudových služieb zjednodušiť správu a zvýšiť flexibilitu dátových centier, rozsiahlych sietí, či vzdialených pobočiek firiem.

„Ak chcú organizácie vyriešiť problémy sprevádzajúce tradičné siete, potrebujú mať možnosť automatizovať čiastkové sieťové komponenty. SDN ponúka spoľahlivú centrálnu kontrolu a prehľad o tradičnej hardvérovej infraštruktúre," povedal Joe Skorupa, viceprezident a popredný analytik spoločnosti Gartner. „Aby dosiahli maximálny sieťový výkon, efektivitu správy a jednoduchosť, zákazníci si musia byť istí, že SDN technológie pokrývajú skutočne celú ich sieť, od hardvérových komponentov až po riadiaci softvér a aplikácie, rovnako ako od dátového centra až po jednotlivé desktopy. Iba tak môžu prekonať súčasné zložitosti siete a nastaviť najvhodnejšie podmienky pre ďalší úspešný vývoj ich organizácie."

Organizácie postupne presúvajú svoje IT technológie do cloudových a ďalších výpočtových prostredí; celý rad z nich sa pritom spolieha na ručnú konfiguráciu sietí prostredníctvom príkazového riadka (CLI), ktorá však prináša zvýšené riziko chýb, nadmernú časovú náročnosť a vyššie náklady na ľudské zdroje. Bežné produkty, využívajúce technológiu overlay SDN, síce ponúkajú rozhranie pre centralizovanú správu, avšak už neriešia automatickú konfiguráciu fyzickej sieťovej infraštruktúry, pretože neobsahujú SDN prvky, zahŕňajúce centrálne či pobočkové siete. Pokiaľ organizácie také riešenie využijú, nezbavia sa zložitosti ani potreby ručnej konfigurácie.

Novo predstavené technológie HP prestupujú všetkými vrstvami sieťovej infraštruktúry a zahŕňajú SDN kontroléry, SDN aplikácie, služby a ďalšie riešenia, ktoré rozširujú stratégiu HP Virtual Application Networks. Pokiaľ zákazníci využijú tieto nové HP technológie, môžu naplno ovládnuť potenciál SDN technológií - získať komplexný prehľad a možnosť plne programovať či automatizovať sieť, zvýšiť škálovateľnosť i flexibilitu siete a pritom zjednodušiť nasadenie aplikácií a služieb.

„V cloudovej ére organizácie potrebujú zaistiť centrálnu správu celej siete, aby mohli nasadiť akúkoľvek aplikáciu či službu priamo u používateľa rádovo v minútach," povedala Bethany Mayer, senior viceprezidentka a generálna riaditeľka HP Networking. „V súčasnosti iba HP ponúka zákazníkom komplexné riešenie SDN, ktoré automatizuje ručnú konfiguráciu hardvéru, softvéru i aplikácií, dátovým centrom počínajúc a desktopmi končiac, prostredníctvom jediného centrálneho nástroja."

Prvé ucelené SDN riešenie na zvýšenie flexibility siete

HP je prvým dodávateľom, ktorý ponúka SDN technológie pre všetky tri kritické sieťové vrstvy (infraštruktúru, ovládací softvér a SDN aplikácie); umožňuje tak zjednodušiť siete a optimalizovať ich prevádzku naprieč celou organizáciou. Spomínané vrstvy vytvárajú komplexné, otvorené hardvérové i softvérové SDN riešenie, poskytujúce jednoduché centrálne rozhranie pre správu celej siete.

Vrstva infraštruktúry ponúka otvorený programovateľný prístup cez OpenFlow, sieťový protokol umožňujúci automatizovať konfiguráciu hardvéru.

• Nové SDN technológie vo vrstve infraštruktúry zákazníkom umožňujú zjednodušiť konfiguráciu siete. HP predstavilo deväť nových prepínačov, ktoré podporujú technológiu OpenFlow pre architektúru HP FlexNetwork a organizáciám poskytujú flexibilné, programovateľné rozhranie, založené na bežných štandardoch. Pridanie nových prepínačov HP 3800 k jestvujúcim 16 modelom stavia spoločnosť HP do pozície jediného „veľkého" dodávateľa sieťových riešení s viac než 15 miliónmi nainštalovaných portov, podporujúcich technológiu OpenFlow.

Vrstva ovládacieho softvéru poskytuje centralizovaný prehľad o celej sieti.

• Nový kontrolér HP Virtual Application Networks SDN poskytuje prehľad o fyzickom hardvéri z pohľadu jeho logického nasadenia, prináša komplexný náhľad a automatizuje sieťové konfigurácie všetkých zariadení pripojených v danej sieti. Odstránením potreby vykonávať tisíce ručných CLI záznamov, kontrolér umožňuje IT administrátorom ľahko a flexibilne programovať i škálovať sieťové prostredie pre optimalizáciu automatizovaných aplikácií. Zároveň sprístupňuje API rozhranie pre vývojárov tretích strán, aby mohli integrovať vlastné podnikové aplikácie.

„Aby sme sa úspešne vyrovnali s nárastom internetovej prevádzky, zistili sme potrebu zvýšiť celkovú kapacitu nášho firewallu," povedal Jean-Michel Jouanigot, vedúci úseku komunikačných systémov v IT oddelení organizácie CERN. „V našom centre pre výskum a vývoj sme nasadili nové SDN technológie spoločnosti HP, aby sme vyvážili záťaž v rámci virtuálnych aplikačných sietí a rozdelili sieťovú prevádzku do viacerých zariadení, vrátane firewallov a serverov. Vďaka tomu sme výrazne zjednodušili technologickú infraštruktúru, znížili náklady a odstránili úzke hrdlá siete."

Aplikačná vrstva prináša otvorené programovateľné rozhrania, ktoré zaisťujú automatizáciu aplikácií v rámci celej siete.

• Nový softvér HP Virtual Cloud Networks umožňuje poskytovateľom cloudových služieb ponúkať automatizované škálovateľné produkty podnikovej triedy. Tento softvér dokáže vytvoriť izolované virtuálne siete v infraštruktúre verejného cloudu, takže poskytovatelia cloudových služieb majú možnosť nezávisle komplexne spravovať nové služby a aplikácie jednotlivých zákazníkov.

• Nový softvér HP Sentinel Security automatizuje správu sieťových prístupov a IPS ochranu podnikových sietí. Spolupracuje s jestvujúcimi OpenFlow prepínačmi prostredníctvom HP kontrolérov, čo vedie k ďalšiemu zjednodušeniu sieťovej infraštruktúry, zníženiu prevádzkových výdavkov a zaisteniu škálovateľnej úrovne zabezpečenia, ktorá je nevyhnutná pre realizáciu BYOD (bring-your-own-device) iniciatív - využívania súkromných zariadení zamestnancov v podnikových sieťach.

„Rastúci dopyt po digitálnej tvorbe a distribúcii nášho multimediálneho obsahu nás prinútil k zaisteniu škálovateľnej bezpečnosti naprieč celou sieťou HBO. Chceli sme to však dosiahnuť bez investícií do dodatočného vybavenia," povedal Walter Kerner, viceprezident pre sieťové služby a IT bezpečnosť v spoločnosti HBO. „Naše ciele sme splnili vďaka úzkej spolupráci s HP a nasadeniu jeho prelomového softvéru Sentinel Security, ktorý dosahuje vysokú úroveň zabezpečenia pri využití našej jestvujúcej hardvérovej infraštruktúry. Navyše, poskytuje nám i lepší prehľad o bezpečnosti siete a vďaka jednoduchšej sieťovej automatizácii zvyšuje našu flexibilitu."

Prvé portfólio SDN služieb zamerané na ľudí, procesy a technológie

Nové služby z oblasti HP Technology Services prevádzajú zákazníkov celým procesom vývoja SDN technológií, budovaním vhodnej architektúry, správou pravidiel a možnosťami zabezpečenia. Medzi nové služby patrí riešenie pre návrh, dodávky a implementáciu sietí HP Virtual Application Networks. Súčasťou SDN služieb sú okrem iného:

• Workshopy HP Transformation Experience, ktoré zákazníkov zoznamujú s výhodami prechodu na technológie SDN sietí a ich benefity z pohľadu používateľov, procesov a technológií.

• Služby HP Network Provisioning Baseline Assessment, ktoré využívajú jestvujúce sieťové zdroje a šetria tak čas, potrebný pre vývoji nových aplikácií.

• Služby HP SDN Proof of Concept, ktoré analyzujú a hodnotia časové úspory, dosiahnuté vďaka technológiám HP Intelligent Management Center (IMC) a HP Virtual Application Networks.

HP na Interop New York 2012

HP aktuálne predstavuje všetky uvedené novinky pre architektúru HP Virtual Application Networks a HP FlexNetwork na konferencii Interop New York 2012, ktorá sa koná v dňoch 1. až 5. októbra 2012 v Javits Center na stánku 407.

Záujemcovia o prednášku Bethany Mayer, senior viceprezidentky a generálnej riaditeľky HP Networking, sa môžu vo štvrtok 4. októbra od 9:00 ET (15:00 CET) zúčastniť živého webcastu na stránkach http://interop.com/live.

Cena a dostupnosť

• Kontrolér HP Virtual Application Networks SDN bude celosvetovo dostupný v druhej polovici roku 2013.

• Riešenie HP Virtual Cloud Networks Application bude celosvetovo dostupné v druhej polovici roku 2013.

• Softvér HP Sentinel Security Application je zatiaľ dostupný len v rámci uzavretého programu pre vybraných zákazníkov.

• Podpora technológie OpenFlow je dostupná pre všetky kompatibilné prepínače HP Networking formou softvérového upgradu.

• Služby HP SDN budú celosvetovo dostupné začiatkom roku 2013. Cena sa bude odvíjať v závislosti na lokalite a rozsahu ich implementácie.


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Biznis 3

Hyperloop bude aj v Českej republike. Cesta z Bratislavy do Brna potrvá len 10 minút

20.01.2017 00:25

Na realizáciu futuristického dopravného systému Elona Muska Hyperloop sa podujali už dve spoločnosti – Hyperloop One a Hyperloop Transportation Technologies (HTT). Tá druhá už získala investície v hod ...

Biznis

Tvorca Androidu chce uviesť na trh high-end smartfón, ktorý bude vážnou konkurenciou pre Apple aj Samsung

19.01.2017 00:35

Tvorca operačného systému Android Andy Rubin chce spolu s asi 40-členným tímom bývalých zamestnancov Googlu a Applu založiť spoločnosť Essential. Tá bude pracovať na viacerých spotrebiteľských hardvér ...

Biznis

Schengen pre dáta. EK chce odstrániť bariéry voľného cezhraničného pohybu dát v EÚ

16.01.2017 00:07

Európska komisia navrhla politické a právne riešenia na uvoľnenie potenciálu dátového hospodárstva EÚ. Ide pri tom o súčasť stratégie digitálneho jednotného trhu, ktorú predstavila v máji 2015. Inform ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocer TASK

Najnovšie videá