4.9.2012 0 Comments

HP ponúka ďalšie inovácie na zlepšenie cloudových prostredí

Spoločnosť HP predstavila nový virtualizačný softvér, ktorý zjednodušuje, automatizuje a zabezpečuje prevádzku virtuálnych serverov (virtual machines, VM) a dát v cloudových prostrediach. Riešenie je určené pre organizácie, ktoré vyžadujú vysokú flexibilitu IT infraštruktúry a možnosť rýchle vykonávať zmeny výpočtového výkonu na základe aktuálnych obchodných potrieb.

Ak organizácie prevádzkujú staršiu IT infraštruktúru a potrebujú presunúť virtuálne servery (VM), ktoré sa starajú napríklad o prevádzku softvéru Microsoft Exchange, medzi viacerými dátovými centrami, musia absolvovať stovky zložitých ručných konfiguračných krokov na každom zariadení. Ťažkosti prináša aj presúvanie dát a mobilný prístup k nim, pretože dátové úložiská vyžadujú nasadenie fyzických zariadení, ktoré znateľne uberajú celkovú kapacitu podlahovej plochy, napájania, chladenia a investícií do infraštruktúry. Ľahko sa potom môže dôjsť k tomu, že organizácie sú uzamknuté do proprietárneho prostredia, ktoré síce napĺňa pôvodné potreby, ale nie je možné ďalej ich prispôsobiť novým IT procesom a službám.

Aby organizácie predišli týmto problémom, boli vyvinuté nové riešenia z oblasti HP konvergovanej infraštruktúry. Pomôžu zefektívniť prevádzku, zaistiť vyššiu flexibilitu a zjednodušiť správu IT infraštruktúry vďaka týmto čiastkovým nástrojom:

  • HP Ethernet Virtual Interconnect (EVI) je prvé riešenie svojho druhu(1), ktoré zjednodušuje a zrýchľuje procesy, nevyhnutné pre vzájomné prepojenie až ôsmich dátových centier, umiestnených v rôznych lokalitách kdekoľvek na svete. Ich prepojenie vyžaduje len niekoľko minút času, bez potreby zložitej konfigurácie.
  • Softvér HP Multitenant Device Context (MDC) zaisťuje zvýšenie bezpečnosti cloudových aplikácií vďaka podpore prevádzky viacerých, vzájomne oddelených zákazníkov v rámci jednej fyzickej infraštruktúry (tzv. prostredie multivlastníctva, alebo multitenant) a zabraňuje premiešaniu dát rôznych aplikácií alebo oddelení.
  • Nástroj HP StoreVirtual virtual storage appliance (VSA) zvyšuje flexibilitu technologického prostredia tým, že organizáciám umožňuje ľahko vytvárať stavebné bloky jednotného dátového úložiska na akomkoľvek x86 serveri prostredníctvom VMware vSphere, či Windows Server Hyper-V hypervízorov. Vďaka tomu organizácie môžu efektívnejšie presúvať dáta v heterogénnych prostrediach, zložených zo serverov, hypervízorov a dátových centier, jednoduchšie pokryť svoje aktuálne potreby a zároveň znížiť celkové náklady, ako aj zložitosť IT infraštruktúry.

„Organizácie hľadajú stále flexibilnejšie virtualizované prostredia, ktoré zaistia maximálnu mobilitu virtuálnych zariadení, dát i súvisiacich služieb v rámci celej podnikovej infraštruktúry," povedala Bethany Mayer, senior viceprezidentka a generálna riaditeľka divízie HP Networking. „Unikátne virtualizačné technológie HP dokážu naplniť očakávania najnáročnejších organizácií, podstatne zvýšiť flexibilitu ich IT infraštruktúry a inovovať služby minimálne rovnakou rýchlosťou, akú vyžaduje ich obchodný rast."

Jedinečné prepojenie dátových centier s podporou oddelenia služieb (multitenant) pre cloudové siete
Prepojenie geograficky rozptýlených dátových centier optimalizuje výpočtový výkon, umožňuje presúvanie záťaže a obnovenie dát organizácií po prípadnej havárii. Obvykle však vyžaduje mesiace náročných a nákladných ručných operácií redizajnu a rekonfigurácie siete, pri ktorých môžu ľahko vzniknúť chyby, spôsobené „ľudským faktorom".

HP EVI je prvé Data Center Interconnect (prepojenie dátových centier) riešenie svojho druhu, ktoré umožňuje „jediným procesom" a z jedného miesta jednoducho prepojiť až osem dátových centier, umiestnených kdekoľvek na svete. Organizácie môžu vďaka tomu optimalizovať infraštruktúru svojich serverov a dátových úložísk a na presúvanie výpočtovej záťaže alebo obnovu dát po havárii prostredníctvom softvéru HP EVI využiť ktorékoľvek z pripojených dátových centier.

Vďaka softvéru HP MDC zákazníci môžu vytvoriť rôznorodé, bezpečné a izolované virtuálne prvky pre potreby firemných oddelení, napríklad finančného úseku, divízie ľudských zdrojov, či technického útvaru a súčasne zmenšiť množstvo sieťových zariadení v dátovom centre až o 75 %. Kombinácia riešení HP EVI a HP MDC zjednodušuje prepojenie dátových centier a zároveň znižuje celkové náklady na vlastníctvo o 56 % vďaka jedinej platforme pre správu.

„Potrebovali sme centralizovanú, konsolidovanú infraštruktúru dátových centier, ktorá by zaistila dlhodobú prevádzkovú efektivitu pre naši sieť viac než 100 zastúpení," povedal Jason Cohen, IT riaditeľ Diversified Agency Services, globálnej spoločnosti, zabezpečujúcej marketingové služby a špecializovanú komunikáciu. „Presne takú môžeme vďaka HP využívať. Distribuované aplikácie a výpočtové zdroje v rámci privátneho cloudu zaisťujú pre našu sieť prepojených dátových centier trvalú kontinuitu prevádzky."

Jedinečné riešenia virtuálneho úložiska nezávislého na typu hypervízora
Kvôli optimalizácii IT flexibility a nákladov mnoho organizácií prechádza z fyzických dátových úložísk na špecializované VSA a dátové služby vo VM, aby získali lepšiu podporu nových aplikácií a pokryli rýchly nárast dát. VSA softvér je však, žiaľ, väčšinou iba proprietárny a podporuje jediného dodávateľa hardvéru a hypervízorov.

HP StoreVirtual VSA je prvé riešenie virtuálneho dátového úložiska na softvérovej báze, ktoré sa dá prevádzkovať na akomkoľvek x86 serveri; zároveň sa jeho prostredníctvom pripojiť k celému radu iných externých dátových úložísk, a navyše, podporuje hypervízory VMware vSphere i Windows Server Hyper-V súčasne. Toto heterogénne riešenie pre poskytovanie zdieľaného dátového úložiska vo virtualizovaných prostrediach odstraňuje závislosť organizácií na jedinom dodávateľovi, znižuje náklady na prevádzku IT infraštruktúry až o 60 % a zvyšuje jej využitie bez dodatočných investícií.

„Schopnosť znižovať v rámci sieťovej prevádzky dopad obmedzení, vyplývajúcich z väčších vzdialeností a zjednodušiť infraštruktúru dátových úložísk je pre organizácie, využívajúce VMware VMotion v prostredí VMware vSphere, veľmi dôležitá," povedal Gary Green, viceprezident pre globálne strategické aliancie v spoločnosti VMware. „Veľmi oceňujeme pokračujúce partnerstvo so spoločnosťou HP, vďaka ktorému naši zákazníci môžu omnoho lepšie riešiť IT výzvy, lepšie využívať zdroje a optimalizovať výpočtové zaťaženie pre mobilitu dát naprieč viacerými dátovými centrami."

Ceny a dostupnosť
  • Riešenia HP Ethernet Virtual Interconnect a HP Multitenant Device Context budú celosvetovo dostupné počas jesene tohto roka ako softvérový upgrade pre chrbticové prepínače HP FlexFabric.
  • Nástroj HP StoreVirtual VSA sa dostane do predaja počas tohtoročného septembra, s predpokladanou uvádzacou cenou 700 USD za jednu licenciu pri nákupe viaclicenčného balenia.

Ďalšie informácie o nových sieťových a úložných riešeniach sú k dispozícii na webe www.hp.com/go/VirtualAppNetworks a www.hp.com/go/StoreVirtualVSA.


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Biznis

Schengen pre dáta. EK chce odstrániť bariéry voľného cezhraničného pohybu dát v EÚ

16.01.2017 00:07

Európska komisia navrhla politické a právne riešenia na uvoľnenie potenciálu dátového hospodárstva EÚ. Ide pri tom o súčasť stratégie digitálneho jednotného trhu, ktorú predstavila v máji 2015. Inform ...

Biznis

10 trendov v oblasti podnikových sietí v roku 2017

14.01.2017 00:20

Stojíme na pokraji zásadných technologických zmien. Uplynulý rok vydláždil cestu a pripravil podmienky pre budúcnosť, ktorá rýchlo získava jasné obrysy. V roku 2017 môžeme očakávať týchto desať zmien, ...

Biznis 1

S kamerou na bratislavskom kole robotickej súťaže FIRST LEGO League (video)

16.01.2017 00:15

Tvorivosť žiakov a študentov je jeden z kľúčových faktorov ich budúcej úspešnosti a aj potvrdenie kvalitatívnej úrovne výučby informatiky v školách. Preto sme sa s našou kamerou prišli pozrieť na prie ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocer TASK

Najnovšie videá