26.2.2013 0 Comments

HP oznamuje hospodárske výsledky za prvý štvrťrok fiškálneho roka 2013

Spoločnosť HP oznámila finančné výsledky za prvý štvrťrok fiškálneho roka 2013, ktorý sa skončil 31. januára 2013. GAAP rozriedený zisk na akciu (earnings per share, EPS) dosiahol hodnotu 0,63 USD a zaznamenal tak síce medziročnú stratu oproti hodnote 0,73 USD, ale dosiahol výrazne vyššiu hodnotu oproti poslednému zverejnenému odhadu v rozsahu 0,34 až 0,37 USD.

Non-GAAP rozriedený EPS predstavoval 0,82 USD, čo znamená medziročné zníženie oproti hodnote 0,92 USD, ale vyššiu hodnotu oproti poslednému zverejnenému odhadu v rozmedzí 0,68 až 0,71 USD. Non-GAAP tržby za prvý fiškálny štvrťrok roka 2013 nezahŕňajú účtovné úpravy vo výške 373 miliónov dolárov po zdanení, t.j. 0,19 dolára na akciu, ktoré súvisia so zakúpenými nehmotnými aktívami, amortizáciou zakúpených nehmotných aktív, nákladmi na reštrukturalizáciu a výdavkami súvisiacimi s akvizíciami.

Čisté príjmy HP za prvý štvrťrok dosiahli 28,4 miliardy dolárov, čo v medziročnom porovnaní znamená pokles 6 %, resp. pokles 4 % po započítaní účinkov zmien menových kurzov.

„Oproti posledným odhadom zverejneným v minulom kvartáli sme dokázali zlepšiť hodnotu nášho non-GAAP rozriedeného EPS o 0,11 dolára, a to najmä vďaka vyššiemu výkonu, zlepšeniu partnerského kanála a dodávok produktov na trh, a dôsledkom programu reštrukturalizácie, ktorý sme oznámili v máji 2012," povedala Meg Whitman, prezidentka a generálna riaditeľka spoločnosti HP. „Máme pred sebou síce ešte veľa práce, aby sme vygenerovali taký veľký rast, aký chceme všetci vidieť, ale už teraz začína náš obrat získavať ten správny ťah v dôsledku procesov, ktoré sme naštartovali v minulom roku a položili tak základy pre úspešnú budúcnosť HP."

Výhľad
Pre druhý štvrťrok fiškálneho roka 2013 HP očakáva non-GAAP rozriedený EPS zhruba 0,80 až 0,82 USD a GAAP rozriedený EPS okolo 0,38 až 0,40 USD. Z odhadov non-GAAP rozriedeného EPS pre druhý štvrťrok fiškálneho roka 2013 sú odpočítané náklady vo výške zhruba 0,42 USD na akciu po zdanení, ktoré sa viažu predovšetkým na odpisy zakúpených nehmotných aktív, náklady na reštrukturalizáciu a výdavky súvisiace s akvizíciami.

HP očakáva, že za celý fiškálny rok 2013 bude non-GAAP rozriedený EPS predstavovať medzi 3,40 a 3,60 USD a GAAP rozriedený EPS dosiahne hodnoty 2,30 až 2,50 USD, v súlade s už predtým oznámenými odhadmi. Z odhadov non-GAAP rozriedeného EPS za celý fiškálny rok 2013 sú odpočítané náklady vo výške zhruba 1,10 USD na akciu po zdanení, ktoré sa viažu predovšetkým na odpisy zakúpených nehmotných aktív, náklady na reštrukturalizáciu a výdavky súvisiace s akvizíciami.

„Našim hlavným cieľom je dodržať splnenie odhadov za celý fiškálny rok 2013 a ja mám zo zvyšku tohto roka dobrý pocit," uviedla Meg Whitman. „Počas tohto roka predstavíme rad nových programov a zásadných inovácií a tiež očakávame, že sa počas roka 2013 budú ďalej zvyšovať pozitívne dopady našej reštrukturalizácie."

Správa aktív
HP vygenerovalo v prvom štvrťroku cash flow z aktivít vo výške 2,6 miliardy dolárov, čo predstavuje medziročný nárast o 115 %. Na konci prvého štvrťroka malo HP skladové zásoby v hodnote 6,4 miliardy dolárov, pričom objem skladových zásob na počet dní sa medziročne znížil o 2 dni na 26 dní. Pohľadávky vo výške 14,2 miliardy dolárov sa medziročne znížili o 3 dni na 45 dní. Stav záväzkov na konci prvého štvrťroka predstavoval 11,7 miliardy dolárov a zostal na medziročne rovnakej hodnote 48 dní. Výplata dividend HP si v prvom štvrťroku pri cene 0,132 dolára na akciu vyžiadala hotovosť vo výške 258 miliónov dolárov. Ďalších 253 miliónov dolárov v hotovosti HP použilo počas prvého štvrťroka na odkúpenie zhruba 19,2 milióna kmeňových akcií z otvoreného trhu. Na konci prvého fiškálneho štvrťroka roka 2013 HP malo k dispozícii 13,1 miliardy dolárov v hrubej hotovosti.

„Po vyplatení viac než pol miliardy dolárov našim akcionárom formou odkúpenia akcií a dividend sa tento kvartál stal už štvrtým v rade, kedy sme znížili náš čistý prevádzkový dlh o viac než miliardu dolárov na 4,7 miliardy dolárov," dodala Meg Whitman. „Tento trend zachováme i naďalej a zameriame sa na úplné urovnanie našej účtovnej bilancie."

Výsledky jednotlivých obchodných divízií za prvý štvrťrok fiškálneho roka 2013
• Tržby divízie Personal Systems medziročne klesli o 8 % pri prevádzkovej marži 2,7 %. Na trhu komerčných klientov došlo k 4% poklesu tržieb, v oblasti spotrebných klientov potom k 13% zníženiu tržieb. Celkové predaje produktov poklesli o 5 %; pričom predaje desktopov sa znížili o 10 % a predaje notebookov o 14 %.

• Tržby divízie Printing medziročne poklesli o 5 % pri silnej prevádzkovej marži 16,1 %. Celkový počet predaných jednotiek sa medziročne znížil o 11 %. Tržby v oblasti komerčných tlačiarní zaznamenali pokles 6 %, v oblasti spotrebných tlačiarní potom došlo k 13 % zníženiu tržieb.

• Tržby divízie Enterprise Group sa medziročne znížili o 4 % pri prevádzkovej marži 15,5 %. Obchodná jednotka Networking medziročne zvýšila svoje tržby o 4 %, Industry Standard Servers poklesla o 3 % a Business Critical Systems znížila tržby o 24 %. Tržby v oblasti Storage klesli o 13 %, v oblasti Technology Services sa znížili o 1 %.

• Tržby divízie Enterprise Services sa medziročne znížili o 7 % pri prevádzkovej marži 1,3 %. Tržby skupiny Application and Business Services klesli o 9 % a tržby skupiny IT Outsourcing o 6 %.

• Tržby divízie HP Software sa medziročne znížili o 2 % pri prevádzkovej marži 17,0 %. Obchodný úsek podpory zvýšil svoje tržby o 11 %, predaj licencií poklesol o 16 % a predaj služieb sa znížil o 8 %.

• Divízia Financial Services medziročne zvýšila svoje tržby o 1 %, pričom 1% zvýšenie čistých aktív vykompenzovalo 25 % pokles objemu financovania. Prevádzková marža predstavovala 10,6 %.

Ďalšie informácie o štvrťročných výsledkoch spoločnosti HP, vrátane podrobnej finančnej analýzy a prezentácie s prehľadom čiastkových výsledkov, možno nájsť na webe spoločnosti HP pre vzťahy s investormi www.hp.com/investor/home.

Záznam konferenčného hovoru spoločnosti HP k výsledkom za prvý štvrťrok fiškálneho roka 2013 je k dispozícii ako zvukový webcast na webe www.hp.com/investor/2013Q1webcast.


Mohlo by Vás zaujímať

Biznis

ITAPA 2016: Make IT Easy – Príde Pellegrini, Mikloš z Ukrajiny, aj vynálezca patentov Cullis z Kanady

27.10.2016 00:07

Desiatky inšpiratívnych domácich aj zahraničných spíkrov a stovky lídrov a manažérov z verejnej správy, IT sektora, akademickej obce a NGO sa 14.-15. novembra stretnú na kongrese ITAPA v Bratislave, a ...

Biznis

Prieskum: Väčšina firiem neverí, že e-trhovisko ovplyvnilo mieru korupcie

26.10.2016 00:00

Vyše 60 percent opýtaných na základe nedávneho prieskumu o verejnom obstarávaní na Slovensku si nemyslí, že elektronické trhovisko malo zásadný vplyv na mieru korupcie v tejto sfére. Desať percent osl ...

Biznis

ReactiveConf 2016: Technologickí experti z celého sveta prichádzajú do Bratislavy

26.10.2016 00:00

Lídri a priekopníci budúcich technológií prichádzajú už druhý rok po sebe na ReactiveConf, svetovú konferenciu o vývoji webových a mobilných aplikácií, ktorá sa koná tento týždeň. Od 26. do 28. októb ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera

Najnovšie videá