16.10.2015 0 Comments

Gartner vyhodnotil najlepší softvér pre podporu digitálneho marketingu

Zákazníci dnes prichádzajú do kontaktu s firmami rôznymi spôsobmi, cez rôzne kanály a rozličné zariadenia. Napriek tomu v digitálnej ére očakávajú, že ich dodávatelia dokážu dobre spoznať a pristupovať k nim individuálne.

Kľúčom k spokojnosti a lojalite klientov sa stáva zákaznícka skúsenosť a víťazmi v konkurenčnom boji firmy, ktoré ju dokážu poskytnúť konzistentne cez viaceré marketingovo-obchodné kanály. K tomu je nevyhnutné spoznať ako sa klienti správajú, čo preferujú a identifikovať ich bez ohľadu na to či si práve prezerajú webovú stránku, volajú na call centrum, alebo používajú mobilnú aplikáciu.

Pre úspešný marketing v digitálnom svete sú nevyhnutné hlbšie a detailnejšie pohľady na zákazníkov naprieč viacerými kanálmi, ktoré následne ovplyvňujú celú škálu marketingových aktivít. „Takéto pohľady vedia sprostredkovať jedine dáta, ktoré poskytnú o zákazníkoch užitočné informácie a pomôžu pri strategických rozhodnutiach, napríklad ktoré ponuky promovať cez ktorý kanál," hovorí Eva Slobodová, CRM Senior Consultant zo SAS Slovakia.

Dodávatelia softvéru reagujú na tieto požiadavky celistvejšími, flexibilnejšími a sofistikovanejšími riešeniami pre podporu digitálneho marketingu. Analytici konzultačnej agentúry Gartner porovnali a vyhodnotili takéto softvérové balíky od 12 dodávateľov, ktorých zaradili do štyroch kvadrantov - lídrov, vyzývateľov, vizionárov a okrajových hráčov.

Medzi lídrov zaradili aj riešenie SAS Customer Intelligence od softvérovej a poradenskej spoločnosti SAS, ktoré pomáha firmám pri navrhovaní a realizácii zákaznícky orientovaných digitálnych stratégií - od plánovania, cez získavanie detailných pohľadov na klientov z veľkých objemov dát, až po optimalizáciu viackanálových interakcií so zákazníkmi.

Pri softvéri SAS konzultanti Gartneru vyzdvihli pokročilé analytické schopnosti ako sú modelovanie marketingového mixu, prognózy, segmentácie, simulácie a podpora rozhodovania, ale aj robustnosť a flexibilita. „SAS ponúka nástroje pre celý životný cyklus digitálneho marketingu a má v oblasti pokročilej analytiky silnú reputáciu," konštatuje správa Gartneru.


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

ITSMF jar

Najnovšie videá