Image
17.2.2016 0 Comments

Fakulta informatiky otvára laboratóriá virtuálnej a rozšírenej reality a testovania použiteľnosti

Paneurópska vysoká škola otvára pre študentov Fakulty informatiky laboratórium testovania použiteľnosti, laboratórium virtuálnej a rozšírenej reality a laboratórium sieťových technológií s primárnym cieľom realizovať výskum a vzdelávanie v oblasti dizajnu a návrhu používateľských rozhraní v rámci webových a mobilných aplikácií a aplikácií na virtuálnu a rozšírenú realitu. V laboratóriu testovania použiteľnosti budú prezentované aj výsledky medzinárodného projektu Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev InovEduc, podporeného z Nórskych fondov.

Cieľom štúdia na Fakulte informatiky je naučiť poslucháčov tvoriť jednoduché aplikácie, navrhovať internetové webové stránky, naučiť študentov metódy a nástroje návrhu rozhraní medzi počítačom a človekom, vytvárať rozhrania pre ľudí so špeciálnymi potrebami. Počas štúdia sa študenti oboznámia so základmi multimodálnej komunikácie s počítačom, ako aj s možnosťami pre virtuálnu a rozšírenú realitu. Do kontaktu prídu s najnovšími technologickými trendmi spojenými s internetom vecí a aplikáciami inteligentného prostredia, ako sú inteligentné budovy a komunikácia s okolitým svetom. V rámci prípravy záverečných prác musia študenti prezentovať svoju prácu v niekoľkých etapách, pri ktorých sa sleduje postup v rámci navrhnutého projektu záverečnej práce. V prípade programového výstupu laboratórium umožní testovanie používateľského rozhrania, sledovanie časového harmonogramu, ako aj testovanie kritických situácií manažmentu projektu.

Prostredníctvom laboratórií sa otvára priestor na spoluprácu medzi fakultami PEVŠ, najmä medzi Fakultou informatiky a Fakultou psychológie, s možnosťami psychologického a diagnostického testovania.

Laboratórium testovania použiteľnosti - Usability Lab

Výskum a výučba v laboratóriu testovania použiteľnosti sa orientuje na testovanie techník UI/UX na testovanie desktopových a internetových aplikácií a na testovanie UX v rámci aplikácií virtuálnej a rozšírenej reality. Laboratórium pozostáva z testovacej miestnosti, realizovanej proporčne na testovanie jednotlivcov alebo skupín do 20 osôb, vybavenej all-in-one PC s multidotykovou obrazovkou (na testovanie rôznych scenárov interakcie), stereoskopickým projektorom a audiovizuálnou technikou na zaznamenávanie a prenos zvukového a obrazového signálu počas trvania testovania, a z vyhodnocovacej miestnosti vybavenej výpočtovou technikou na vyhodnotenie testovania.

Laboratórium virtuálnej a rozšírenej reality

Výskum v laboratóriu virtuálnej a rozšírenej reality sa zaoberá najmä zobrazovaním dát kultúrneho dedičstva a výskumom ergonómie navigácie vo virtuálnom prostredí. Laboratórium je realizované v spolupráci s partnerskými spoločnosťami a v rámci laboratória sú využívané moderné zobrazovacie zariadenia - Oculus rift, tablety a smartfóny. Na pokročilé aplikácie využívame zariadenia spoločnosti VIS GRAVIS, s. r. o. - multidotykový stôl, zariadenia na snímanie hĺbkovou kamerou a veľkorozmerné stereoskopické zariadenia. Laboratórium využíva priestory v rámci laboratória testovania použiteľnosti a zdieľa s daným laboratóriom infraštruktúru.

Laboratórium sieťových technológií

Toto laboratórium slúži na realizáciu výskumných aktivít súvisiacich s projektom TelecalmPlus a ďalšími pripravovanými projektmi orientovanými na oblasť bezdrôtových sietí. Cieľom je vybudovať testovacie pracovisko na experimenty s rôznymi bezdrôtovými platformami, ako napr. Raspberry Pi,  a bezdrôtovými štandardmi pre LAN IEEE 802.11 aj PAN IEEE 802.15.4, využiteľnými aj v pedagogickom procese. Prvotná experimentálna súprava kopíruje infraštruktúru projektu TeleCalmPlus. Pomocou súpravy lacných domácich senzorov (tlakomer, iCube...) sa prenášajú sledované ukazovatele cez Raspberry Pi do vzdialenej databázy v cloude, v laboratóriu implementovanom výkonnou desktopovou stanicou.

Fakulta informatiky, založená v roku 2008, je jediná súkromná fakulta na Slovensku so zameraním na aplikovanú informatiku. Reaguje na nedostatok IT odborníkov na trhu práce a prispôsobuje tomu aj učebné plány, ktoré sú vytvorené v súlade s medzinárodnými odporúčaniami na získanie teoretických a praktických odborných vedomostí a zručností. Vzhľadom na skutočnosť, že informačné technológie sa stávajú súčasťou rôznych odborov, študenti informatiky si môžu rozšíriť svoje vedomosti a zručnosti takisto v oblastiach práva, ekonómie a podnikania, masmédií a psychológie, a to formou výberu predmetov na iných fakultách alebo súbežného štúdia na inej fakulte PEVŠ. Fakulta informatiky má k dispozícii počítačovú učebňu s moderným technickým vybavením. Podieľa sa na projekte Medzinárodnou spoluprácou ku kvalite vzdelávania, vďaka ktorému pribudol na fakulte nový medzinárodne podporený študijný program aplikovaná informatika v anglickom jazyku.


Otvorenie Laboratória testovania použiteľnosti na Fakulte informatiky PEVŠ from Fakulta masmédií PEVŠ on Vimeo.


Mohlo by Vás zaujímať

Biznis

JUMP soft je najrýchlejšie rastúca IT firma na Slovensku. Toto sú ďalšie

24.10.2016 00:08

Deloitte zverejnil rebríček 50 najrýchlejšie rastúcich technologických spoločností v strednej Európe. Zo Slovenska sa v rebríčku CE Technology Fast 50 umiestnilo tento rok 5 spoločností – najvyššie um ...

Biznis

Yrobot Cup: Stredné školy si zmerali sily v elektronike, informatike a počítačovom inžinierstve

24.10.2016 00:09

V Bratislave prebehol Yrobot Cup,  prezentácia a vyhodnotenie projektov v rámci programu Stredné školy a technika 2015 ktorú podporuje Nadácia Volkswagen Slovakia. Nadácia od roku 2012 vyhlasuje gran ...

Biznis

Pozrite si fotografie z IT GALA

22.10.2016 00:20

Pozrite si ako vyzeralo prestížne výročné podujatie slovenskej komunity informačných technológií a telekomunikácií IT GALA 2016. O príjemné prostredie, zábavu, zaujímavých ľudí z IT komunity a skvelé ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera

Najnovšie videá