Image
20.10.2015 0 Comments

FIIT povedie „prvá dáma slovenského IT sveta“

Novou dekankou Fakulty informatiky a informačných technológií STU sa stala prof. Mária Bieliková.

Od 2. decembra 2015 povedie Fakultu informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT STU) prof. Ing. Mária Bieliková, Phd. V tajnej voľbe ju minulý týždeň zvolil Akademický senát fakulty. Prof. Bieliková vymení na tomto poste prof. Čičáka, ktorý viedol fakultu ostatné štyri roky.

Mária Bieliková pôsobí na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave 26 rokov, od roku 2005 ako profesorka. Na FIIT STU pôsobí v odboroch informačné systémy a softvérové inžinierstvo. Absolvovala vysokoškolské štúdium v odbore elektronické počítače (Ing.) a v odbore výpočtová technika (PhD.). Vo výskume sa zameriava najmä na modelovanie človeka pri interakcii so softvérom, personalizáciu a všeobecne prispôsobovanie na webe. Médiami bola neoficiálne označená za prvú dámu slovenského IT sveta.

„FIIT STU vychováva veľmi žiadaných a najlepšie platených absolventov v oblasti, v ktorej je stále výrazný nedostatok expertov. Ako dekanka sa budem usilovať o zmiernenie rozdielov medzi zdrojmi na ich výchovu, ktoré aktuálne fakulta získava, a vyprodukovanou hodnotou. Verím, že na to dosiahnem podporu univerzity, IT priemyslu aj štátu," uviedla M. Bieliková.

Profesorka Bieliková so svojou výskumnou skupinou dosiahla viaceré medzinárodne uznané výsledky, o čom svedčí aj to, že je najcitovanejšou výskumníčkou na fakulte. V roku 2010 získala Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Osobnosť vedy a techniky za mimoriadne medzinárodne uznané výsledky vo výskume a zapájanie mladých talentovaných informatikov do výskumu.

Prioritou jej programu bude rozvíjanie študijných programov, vychádzajúc z kompetencií akademických zamestnancov fakulty, záujmov uchádzačov, trhu práce a potrieb spoločnosti so zohľadnením vývoja vo svete. Bude posilňovať výskumnú činnosť s následným zlepšovaním vedeckých výstupov a zintenzívňovaním spolupráce s priemyslom. Zároveň chce klásť dôraz na medzinárodný rozmer výskumnej činnosti a zvyšovať povedomie o fakulte v spoločnosti.


Mohlo by Vás zaujímať

Biznis

Nemecko chce od roku 2030 zakázať vozidlá so spaľovacím motorom

21.10.2016 00:10

Nemecko sa nechce spoliehať len na finančné stimuly pri kúpe automobilov bez emisií. Spolková rada schválila rezolúciu vyzývajúcu na zákaz predaja nových automobilov so spaľovacím motorom od roku 2030 ...

Biznis

PR: Cypherconf 2016

20.10.2016 00:08

IT konferencia o ochrane digitálnych informácií, hackingu a zneužívaní aplikačných zraniteľností sa uskutoční 3.11.2016 v Bratislave Prednášky pokrývajú aktuálne trendy vo webovej a mobilnej bezpečno ...

Biznis

VMworld 2016: Čo sa stane 29. 6. 2021 o 15:57?

19.10.2016 00:08

V Barcelone sa začalo jedno z najvýznamnejších podujatí zameraných na cloudové a virtualizačné technológie VMworld 2016. Viac než 10 000 účastníkov z 96 krajín si na prvej hlavnej prednáške okrem inéh ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera

Najnovšie videá