Image
20.10.2015 0 Comments

FIIT povedie „prvá dáma slovenského IT sveta“

Novou dekankou Fakulty informatiky a informačných technológií STU sa stala prof. Mária Bieliková.

Od 2. decembra 2015 povedie Fakultu informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT STU) prof. Ing. Mária Bieliková, Phd. V tajnej voľbe ju minulý týždeň zvolil Akademický senát fakulty. Prof. Bieliková vymení na tomto poste prof. Čičáka, ktorý viedol fakultu ostatné štyri roky.

Mária Bieliková pôsobí na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave 26 rokov, od roku 2005 ako profesorka. Na FIIT STU pôsobí v odboroch informačné systémy a softvérové inžinierstvo. Absolvovala vysokoškolské štúdium v odbore elektronické počítače (Ing.) a v odbore výpočtová technika (PhD.). Vo výskume sa zameriava najmä na modelovanie človeka pri interakcii so softvérom, personalizáciu a všeobecne prispôsobovanie na webe. Médiami bola neoficiálne označená za prvú dámu slovenského IT sveta.

„FIIT STU vychováva veľmi žiadaných a najlepšie platených absolventov v oblasti, v ktorej je stále výrazný nedostatok expertov. Ako dekanka sa budem usilovať o zmiernenie rozdielov medzi zdrojmi na ich výchovu, ktoré aktuálne fakulta získava, a vyprodukovanou hodnotou. Verím, že na to dosiahnem podporu univerzity, IT priemyslu aj štátu," uviedla M. Bieliková.

Profesorka Bieliková so svojou výskumnou skupinou dosiahla viaceré medzinárodne uznané výsledky, o čom svedčí aj to, že je najcitovanejšou výskumníčkou na fakulte. V roku 2010 získala Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Osobnosť vedy a techniky za mimoriadne medzinárodne uznané výsledky vo výskume a zapájanie mladých talentovaných informatikov do výskumu.

Prioritou jej programu bude rozvíjanie študijných programov, vychádzajúc z kompetencií akademických zamestnancov fakulty, záujmov uchádzačov, trhu práce a potrieb spoločnosti so zohľadnením vývoja vo svete. Bude posilňovať výskumnú činnosť s následným zlepšovaním vedeckých výstupov a zintenzívňovaním spolupráce s priemyslom. Zároveň chce klásť dôraz na medzinárodný rozmer výskumnej činnosti a zvyšovať povedomie o fakulte v spoločnosti.


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Biznis

Schengen pre dáta. EK chce odstrániť bariéry voľného cezhraničného pohybu dát v EÚ

16.01.2017 00:07

Európska komisia navrhla politické a právne riešenia na uvoľnenie potenciálu dátového hospodárstva EÚ. Ide pri tom o súčasť stratégie digitálneho jednotného trhu, ktorú predstavila v máji 2015. Inform ...

Biznis

10 trendov v oblasti podnikových sietí v roku 2017

14.01.2017 00:20

Stojíme na pokraji zásadných technologických zmien. Uplynulý rok vydláždil cestu a pripravil podmienky pre budúcnosť, ktorá rýchlo získava jasné obrysy. V roku 2017 môžeme očakávať týchto desať zmien, ...

Biznis 1

S kamerou na bratislavskom kole robotickej súťaže FIRST LEGO League (video)

16.01.2017 00:15

Tvorivosť žiakov a študentov je jeden z kľúčových faktorov ich budúcej úspešnosti a aj potvrdenie kvalitatívnej úrovne výučby informatiky v školách. Preto sme sa s našou kamerou prišli pozrieť na prie ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocer TASK

Najnovšie videá