8.10.2012 0 Comments

Expandujúca skupina FERMAT implementuje s Minervou ČR ERP systém QAD

Spoločnosť FERMAT je profesionálnym výrobcom horizontálnych vyvrtávačiek v Českej republike. FERMAT vyrába vodorovné vyvrtávačky, realizuje ich dodávky a montáž v oblasti ťažkého strojárstva a precízne výroby komponentov v rôznych odvetviach priemyslu po celom svete. So svojimi produktmi intenzívne expanduje na nové trhy. V čase ekonomickej recesie využil FERMAT príležitosť a investoval do troch výrobných podnikov - HMB Liberec, STROJTOS Lipník a Pressly Rokycany, ktoré rozšírili skupinu FERMAT. Hlavné centrá pre výrobu a montáž sa však nachádzajú v Brne a Prahe. Obchodné zastúpenie má spoločnosť v Českej a Slovenskej republike, Maďarsku, USA, Kanade, Indii a v Číne.

Vďaka razantnému zvýšeniu objemu výroby, ktoré činí za posledné roky nárast o cca 30% ročne, vyšším požiadavkám na plánovanie výroby a rýchlej expanzii skupiny, vedenie spoločnosti FERMAT rozhodlo o obstaraní komplexného ERP systému. Vo viackolovom výberovom konaní vedenie rozhodovalo medzi informačnými systémami spoločnosti Microsoft, SAP a víťazným ERP systémom QAD odborovo zameraným na výrobné spoločnosti. "V rozhodovacom procese okrem iného zohrali úlohu návštevy u zákazníkov Minervy. Boli sme sa pozrieť u dvoch zákazníkov spoločnosti Minerva ČR, kde sme videli komplexné pokrytie všetkých procesov systémom QAD v zákazkovej i kombinovanej strojárskej výrobe," uviedol Jiří Haluza, ktorý bol poverený vedením výberového konania a riadi implementačný projekt v spoločnosti FERMAT. "U nového systému sme predovšetkým kládli dôraz na oblasť riadenia výroby, špeciálne na plánovanie. Nemenej dôležitá bola aj ekonomická stránka projektu a prínosy riešenia," doplnil Haluza.

Celý projekt zahŕňajúci postupne všetky podniky v skupine je rozdelený na niekoľko etáp. V prvej etape je obsiahnutá implementácia ERP systému QAD pre výrobné závody v Brne a Prahe. Štandardné riešenie pre zákazkovú strojársku výrobu bude doplnené napríklad o automatický zber dát pri odvádzaní práce pomocou čiarových kódov. Zavedením a používaním ERP systému QAD FERMAT dosiahne zníženie výrobných časov vyrábaných strojov, zníženie času v príprave výroby a tiež sa predpokladá zníženie celkového objemu zásob.


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Biznis

Schengen pre dáta. EK chce odstrániť bariéry voľného cezhraničného pohybu dát v EÚ

16.01.2017 00:07

Európska komisia navrhla politické a právne riešenia na uvoľnenie potenciálu dátového hospodárstva EÚ. Ide pri tom o súčasť stratégie digitálneho jednotného trhu, ktorú predstavila v máji 2015. Inform ...

Biznis

10 trendov v oblasti podnikových sietí v roku 2017

14.01.2017 00:20

Stojíme na pokraji zásadných technologických zmien. Uplynulý rok vydláždil cestu a pripravil podmienky pre budúcnosť, ktorá rýchlo získava jasné obrysy. V roku 2017 môžeme očakávať týchto desať zmien, ...

Biznis 1

S kamerou na bratislavskom kole robotickej súťaže FIRST LEGO League (video)

16.01.2017 00:15

Tvorivosť žiakov a študentov je jeden z kľúčových faktorov ich budúcej úspešnosti a aj potvrdenie kvalitatívnej úrovne výučby informatiky v školách. Preto sme sa s našou kamerou prišli pozrieť na prie ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocer TASK

Najnovšie videá