8.10.2012 0 Comments

Expandujúca skupina FERMAT implementuje s Minervou ČR ERP systém QAD

Spoločnosť FERMAT je profesionálnym výrobcom horizontálnych vyvrtávačiek v Českej republike. FERMAT vyrába vodorovné vyvrtávačky, realizuje ich dodávky a montáž v oblasti ťažkého strojárstva a precízne výroby komponentov v rôznych odvetviach priemyslu po celom svete. So svojimi produktmi intenzívne expanduje na nové trhy. V čase ekonomickej recesie využil FERMAT príležitosť a investoval do troch výrobných podnikov - HMB Liberec, STROJTOS Lipník a Pressly Rokycany, ktoré rozšírili skupinu FERMAT. Hlavné centrá pre výrobu a montáž sa však nachádzajú v Brne a Prahe. Obchodné zastúpenie má spoločnosť v Českej a Slovenskej republike, Maďarsku, USA, Kanade, Indii a v Číne.

Vďaka razantnému zvýšeniu objemu výroby, ktoré činí za posledné roky nárast o cca 30% ročne, vyšším požiadavkám na plánovanie výroby a rýchlej expanzii skupiny, vedenie spoločnosti FERMAT rozhodlo o obstaraní komplexného ERP systému. Vo viackolovom výberovom konaní vedenie rozhodovalo medzi informačnými systémami spoločnosti Microsoft, SAP a víťazným ERP systémom QAD odborovo zameraným na výrobné spoločnosti. "V rozhodovacom procese okrem iného zohrali úlohu návštevy u zákazníkov Minervy. Boli sme sa pozrieť u dvoch zákazníkov spoločnosti Minerva ČR, kde sme videli komplexné pokrytie všetkých procesov systémom QAD v zákazkovej i kombinovanej strojárskej výrobe," uviedol Jiří Haluza, ktorý bol poverený vedením výberového konania a riadi implementačný projekt v spoločnosti FERMAT. "U nového systému sme predovšetkým kládli dôraz na oblasť riadenia výroby, špeciálne na plánovanie. Nemenej dôležitá bola aj ekonomická stránka projektu a prínosy riešenia," doplnil Haluza.

Celý projekt zahŕňajúci postupne všetky podniky v skupine je rozdelený na niekoľko etáp. V prvej etape je obsiahnutá implementácia ERP systému QAD pre výrobné závody v Brne a Prahe. Štandardné riešenie pre zákazkovú strojársku výrobu bude doplnené napríklad o automatický zber dát pri odvádzaní práce pomocou čiarových kódov. Zavedením a používaním ERP systému QAD FERMAT dosiahne zníženie výrobných časov vyrábaných strojov, zníženie času v príprave výroby a tiež sa predpokladá zníženie celkového objemu zásob.


Mohlo by Vás zaujímať

Biznis

PR: Cypherconf 2016

20.10.2016 00:08

IT konferencia o ochrane digitálnych informácií, hackingu a zneužívaní aplikačných zraniteľností sa uskutoční 3.11.2016 v Bratislave Prednášky pokrývajú aktuálne trendy vo webovej a mobilnej bezpečno ...

Biznis

VMworld 2016: Čo sa stane 29. 6. 2021 o 15:57?

19.10.2016 00:08

V Barcelone sa začalo jedno z najvýznamnejších podujatí zameraných na cloudové a virtualizačné technológie VMworld 2016. Viac než 10 000 účastníkov z 96 krajín si na prvej hlavnej prednáške okrem inéh ...

Biznis

PR: PAM – správa privilegovaných účtov

19.10.2016 00:07

Prečo neukladať heslá v Exceli? Skratka PAM v nadpise znamená Privileged Account Management, čiže správa privilegovaný účtov. Takto sa zvyknú označovať nástroje na zabezpečenie a správu prístupových ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera

Najnovšie videá