1.3.2013 0 Comments

Európske číslo tiesňového volania 112

Jednotné európske číslo tiesňového volania 112 bolo prijaté rozhodnutím Rady v júli v roku 1991 s cieľom umožniť občanom EÚ privolať záchrannú službu (t.j. políciu, hasičov a rýchlu zdravotnú pomoc) pomocou rovnakého čísla odkiaľkoľvek v EÚ. Postupne sa toto číslo stalo viac a viac dôležitým pre neustále rastúci počet európskych občanov, ktorí cestujú v rámci krajín EÚ za prácou, štúdiom ale aj za zábavu. Prieskum, zameraný na znalosť európského čísla tiesňového volania 112, bol realizovaný v období medzi 7. a 9. januárom 2013 spoločnosťou TNS Opinion & Social. Výsledky predchádzajúcich vĺn prieskumu boli publikované v roku 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012.

Znalosť európskeho čísla tiesňového volania 112
Väčšina respondentov v EÚ nie je oboznámená s číslom 112 ako s jednotným európskym číslom tiesňového volania: len niečo cez štvrtinu (27%) respondentov správne identifikovali toto číslo ako číslo použiteľné v prípade núdze kdekoľvek v EÚ. Je to však mierny nárast oproti roku 2012, kedy toto číslo identifikovalo 26% opýtaných a 5-bodový nárast z roku 2008, kedy toto číslo poznalo 22% respondentov.

Asi dve tretiny (65%) respondentov tvrdia, že nevedia, aké číslo by mohli vytočiť, ak by potrebovali kontaktovať záchrannú službu kdekoľvek v EÚ, zatiaľ čo ďalších 8% menovali nesprávne telefónne číslo (t.j. číslo iné než 112).

Povedomie o linke 112 ako linke európskeho čísla tiesňového volania sa značne líši v závislosti od členského štátu.

V piatich krajinách EÚ, 50% alebo viac respondentov spontánne identifikovalo číslo 112 ako číslo pre tiesňové služby kdekoľvek v EÚ: Poľsko (57%), Slovensko (55%), Fínsko (54%), Luxembursko (53%) a Česká republika (50%). V Chorvátsku (26%) sa oboznámenosť s číslom 112 blíži k priemeru EÚ.

Ale na druhej strane, menej než pätina respondentov v Taliansku (5%), v Grécku (7%), Veľkej Británii (13%) a Nemecku (17%) vie, že môžu zastihnúť záchrannú službu kdekoľvek v EÚ na telefónnom čísle 112.

Viac ako tretina respondentov (36%) uvádza, že cestovali aspoň raz za posledných 12 mesiacov do inej krajiny EÚ: 16% absolvovalo jednu cestu do inej krajiny EÚ, 16% absolvovalo cestu dvakrát až päťkrát, a 4% respondentov cestovalo do rôznych krajín EÚ viac ako päťkrát počas posledných 12 mesiacov. Viac ako šesť z 10 respondentov (63%) uvádza, že necestovali do inej krajiny EÚ.

Je oveľa pravdepodobnejšie, že tí, ktorí cestovali do inej krajiny EÚ dvakrát alebo viac za posledných 12 mesiacov, budú schopní pomenovať európske núdzové telefónne číslo ako tí, ktorí necestovali (39% vs. 23%).

V celej EÚ, by väčšina respondentov (51%) volala 112 v prípade núdze vo vlastnej krajine, čo je nárast zo 47% z roku 2012. Rovnaký počet respondentov (51%) uvádza, že by volali oficiálne národné tiesňové číslo, kde bol tiež zaznamenaný nárast zo 45% v roku 2012.

Jeden zo siedmich respondentov (15%) uvádza, že by volal "iné číslo (a)". Odpoveď "Iné číslo" bola zaznamenaná u respondentov, ktorí uviedli nesprávne číslo (napr. "1012" namiesto "112"), alebo keď respondenti uvádzali telefónne číslo, ktoré nebolo oficiálnym tiesňovým číslom v ich krajine (napr. telefónne číslo miestnej polície alebo asistenčné telefónne číslo).

39% respondentov uviedlo, že by v prípade núdze volali číslo 112 v národnom kontexte. Číslo 112 tiež uviedli ako číslo tiesňového volania v celej EÚ. Čo je veľmi mierny nárast (38%) oproti roku 2012.

Použitie európskeho číslatiesňovéhovolania112
V celej EÚ, 46% respondentov (bez zmeny v porovnaní s rokom 2012), ktorí potrebovali pomoc vytočili len číslo 112, zatiaľ čo 52% (tiež bez zmeny) respondentov tvrdí, že volali iba národné číslo tiesňového volania. Len 3% Európanov (nárast oproti roku 2012 o 1%) tvrdí, že volali obidva čísla.

Otázka týkajúca sa podielu občanov EÚ, ktorí volali na tiesňové číslo za posledných 12 mesiacov bola rozdelená na dve skupiny krajín EÚ. V prvej skupine krajín, kde je 112 jediným alebo hlavným tiesňovým číslom, veľká väčšina respondentov vytočila číslo 112; konkrétne to boli obyvatelia v Rumunsku (98%) a vo Fínsku (96%). O niečo menej je to v Holandsku (64%) a Dánsku (68%), kde pomerne vysoký počet respondentov (35% a 21% v uvedenom poradí) uviedlo, že v prípade núdze vytočili len národné číslo tiesňového volania.

V druhej skupine krajín, kde sa národné číslo tiesňového volania tiež používa, bol počet európanov, ktorí volali v rámci celej EÚ tiesňové číslo 112, najvyšší v Bulharsku (90%), Španielsku (85%) a Litve (80%). Obyvatelia Chorvátska (67%) uvádzajú, že v prípade núdze vytáčali len číslo 112. Menej ako desatina Európanov vytáčala len číslo 112 v Grécku (3%), Veľkej Británii (4%) a Rakúsku (8%). Veľký podiel obyvateľov Veľkej Británie (95%), Grécka (94%) a Rakúska (90%) tvrdia, že v núdzi vytočili len národné číslo tiesňového volania.

Informácie o európskom čísle tiesňového volania
Podľa právnych predpisov EÚ, sú jednotlivé členské štáty zodpovedné za informovanie verejnosti o existencii a používaní európskeho čísla tiesňového volania 112. Od roku 2009, sú poskytovatelia telekomunikačných služieb povinní zasielať textovú správu s informáciou o európskom čísle tiesňového volania 112 všetkým, ktorí používajú svoje mobilné telefóny pri návšteve inej krajiny EÚ.

Väščina Európanov získala informácie o európskom čísle tiesňového volania 112 z televíznych obrazoviek - 63% (v roku 2012 to bolo 62%). Zhruba štvrtina obyvateľov získala informácie z novín (25%), alebo na verejnosti - školy, policajné stanice (24%).

Približne pätina Európanov prehlásila, že informácie o čísle 112 začula v rádiu (21%, bez zmeny), prostredníctvom diskusií s príbuznými, priateľmi, či kolegami (20%, bez zmeny), alebo prostredníctvom internetu (18% - oproti roku 2012 je to nárast o 1%)

Avšak, relatívne málo respondentov tvrdilo, že sa k nim informácie o čísle 112 dostali od poskytovateľa telekomunikačných služieb cez telefónny automat alebo ako informácie uvedené na faktúre (8%, čo je pokles oproti roku 2012 o 2%), alebo prostredníctvom SMS správy pri prekročení hraníc - roaming (6%, v porovnaní s rokom 2012 je to pokles o 1%)


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Biznis 3

Hyperloop bude aj v Českej republike. Cesta z Bratislavy do Brna potrvá len 10 minút

20.01.2017 00:25

Na realizáciu futuristického dopravného systému Elona Muska Hyperloop sa podujali už dve spoločnosti – Hyperloop One a Hyperloop Transportation Technologies (HTT). Tá druhá už získala investície v hod ...

Biznis

Tvorca Androidu chce uviesť na trh high-end smartfón, ktorý bude vážnou konkurenciou pre Apple aj Samsung

19.01.2017 00:35

Tvorca operačného systému Android Andy Rubin chce spolu s asi 40-členným tímom bývalých zamestnancov Googlu a Applu založiť spoločnosť Essential. Tá bude pracovať na viacerých spotrebiteľských hardvér ...

Biznis

Schengen pre dáta. EK chce odstrániť bariéry voľného cezhraničného pohybu dát v EÚ

16.01.2017 00:07

Európska komisia navrhla politické a právne riešenia na uvoľnenie potenciálu dátového hospodárstva EÚ. Ide pri tom o súčasť stratégie digitálneho jednotného trhu, ktorú predstavila v máji 2015. Inform ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocer TASK

Najnovšie videá