29.10.2015 0 Comments

Ericsson zverejnil hospodárske výsledky za tretí štvrťrok roku 2015

HLAVNÉ ÚDAJE ZA TRETÍ ŠTVRŤROK 2015:
  • V sledovanom štvrťroku vzrástli tržby o 3 %. Tržby upravené pre porovnateľné jednotky zohľadňujúce zmeny kurzov a naopak klesli o 9 % v dôsledku nižšieho objemu predaja v segmente Siete. Čiastočne to kompenzoval rast tržieb v segmente Profesionálne služby.
  • Tržby v segmente mobilného vysokorýchlostného pripojenia v Severnej Amerike zostali medzikvartálne stabilné, v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roku však vykázali pokles.
  • Vykázané tržby v segmente Siete sekvenčne poklesli v dôsledku pomalšieho zavádzania sietí 4G v pevninskej Číne.
  • Hrubá marža medziročne poklesla na 33,9 % (35,2 %). Aj bez zahrnutia výdavkov na reštrukturalizáciu hrubá marža poklesla na 34,5 % (35,5 %) v dôsledku vyššieho podielu predaja v segmente Globálne služby.
  • Globálny program znižovania nákladov a hľadania úspor pokračuje podľa plánu a prispel k medziročnému poklesu nákladov
  • Prevádzková marža, bez zahrnutia výdavkov na reštrukturalizáciu, medziročne vzrástla na 10 % (7 %). Uvádzanie nových sietí do prevádzky v rámci segmentu Globálne služby prestalo byť stratové.
  • Tok hotovosti z prevádzkovej činnosti dosiahol 1,6 (-1,4) miliardy švédskych korún.

Obchodná činnosť

Silný rast tržieb pretrval v Indii, juhovýchodnej Ázii a Oceánii, v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roku, tržby poklesli v severovýchodnej Ázii, severnej Európe a strednej Ázii.

Tržby v segmente mobilného vysokorýchlostného pripojenia v Severnej Amerike zostali medzikvartálne stabilné, v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka však vykázali pokles. V sledovanom štvrťroku sa spomalilo zavádzanie sietí 4G v pevninskej Číne. Rovnako sme pozorovali spomalenie investícií do mobilného vysokorýchlostného pripojenia na trhoch v Rusku, Brazílii a v časti Stredného východu, kde dochádza k nepriaznivému makroekonomickému vývoju.

Tržby v segmente profesionálne služby medziročne vzrástli o 15 % a dosiahli dvojciferného rastu v ôsmych s desiatich regiónov vďaka dobrým výsledkom u všetkých nami ponúkaných služieb.

Ziskovosť

Príjmy z prevádzkovej činnosti, nezahrňujúce výdavky na reštrukturalizáciu medziročne vzrástli o 46 %, k zlepšeniu došlo vo všetkých segmentoch. O zlepšenie ziskovosti sa zaslúžilo predovšetkým zníženie prevádzkových výdavkov a ukončenie stratovosti uvádzania nových sietí do prevádzky. Negatívny dopad precenenia a kontraktov zameraných na zaistenie meny bol nižší než v predchádzajúcom roku.

Prevádzková marža v segmente Globálne služby vzrástla o 9 % v dôsledku vyššej ziskovosti pri uvádzaní nových sietí do prevádzky a solídnych výsledkov v segmente Profesionálne služby. Navzdory nižším tržbám ziskovosť v segmente Siete zostala v sledovanom štvrťroku stabilná, prevádzková marža dosiahla 10 %.

Program znižovania nákladov a hľadania úspor

Globálny program znižovania nákladov a hľadania úspor, ktorý si stanovil za cieľ dosiahnuť v priebehu roku 2017 čisté ročné úspory 9 miliárd švédskych korún, pokračuje podľa plánu. Od jeho predstavenia v novembri minulého roka bol globálne realizovaný rad aktivít, vďaka ktorým sa dosiahlo zníženie nákladov.

Pohyb hotovosti

Po slabších výsledkoch v prvom štvrťroku teraz pohyb hotovosti z prevádzkovej činnosti v posledných dvoch štvrťrokoch dosahuje kladných hodnôt, navzdory väčším výdavkom v súvislosti s realizáciou programu znižovania nákladov a hľadania úspor. Do pohybu hotovosti za doterajšiu časť roka sa negatívne premietol vyšší prevádzkový kapitál. Zaslúžil sa o to obchodný mix s vyšším podielom projektov pokrytia v pevninskej Číne a na rozvíjajúcich sa trhoch.

Oblasti cieleného rastu

Naša stratégia rastu vychádza z kombinácie špičkových výsledkov v našom hlavnom predmete podnikania a vytváraní vedúcich pozícií v oblastiach cieleného rastu. Pozorujeme pokračujúci solídny pokrok v cieľových oblastiach, kde rast tržieb medziročne prekračuje 10 %.

V oblasti cieleného rastu riešení z oblasti TV & Media sme informovali o získaní dvoch významných zákazníkov v Severnej Amerike, čo upevnilo našu silnú pozíciu na rýchlo rastúcom trhu televíznych a mediálnych riešení. Ericsson rovnako uzavrel zmluvu o akvizícii firmy Envivio obchodovanej na burze Nasdaq, ktorá je vedúcou medzinárodnou firmou v oblasti softvérového kódovania videa.

Pozorujeme vyšší záujem zákazníkov o architektúru budúcich sietí 5G, vizualizáciu, efektívne prenosy video obsahu a internet vecí. Vďaka našim pokračujúcim strategickým projektom sme si vybudovali dobrú pozíciu, aby sme na meniacom sa trhu mohli aj naďalej vytvárať hodnoty pre našich zákazníkov a akcionárov.

Originál správy nájdete TU.


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocer TASK

Najnovšie videá