24.4.2015 0 Comments

Ericsson zverejnil hospodárske výsledky za prvý štvrťrok 2015

Prvý kvartál 2015:

  • V sledovanom štvrťroku vzrástli tržby o 13 % a dosiahli 53,5 (47,5) miliardy švédskych korún. Do objemu tržieb sa pozitívne premietli významné zmeny výmenných kurzov. Tržby, upravené pre porovnateľné jednotky a zohľadnňujúce zmeny výmenných kurzov, medziročne poklesli o 6 % v dôsledku nižšej aktivity v segmente mobilného vysokorýchlostného pripojenia v Severnej Amerike.
  • Údaje, ktoré máme v súčasnosti k dispozícii nám v krátkodobom horizonte umožňujú predvídať pokračovanie rýchleho tempa zavádzania 4G v pevninskej Číne a pomalé zavádzanie mobilného vysokorýchlostného pripojenia v Severnej Amerike.
  • Segment Profesionálne služby dosiahol v sledovanom štvrťroku solídne výsledky
  • Hrubá marža medziročne poklesla na 35,4 % (36,5 %) v dôsledku zníženia kapacít v Severnej Amerike a pokračujúceho rýchleho tempa rozširovania pokrytia sieťami 4G v pevninskej Číne, zvýšenia nákladov na reštrukturalizáciu a vyššieho podielu v segmente Globálne služby.
  • Program znižovania nákladov a hľadania úspor, ktorý sme oznámili v novembri 2014, pokračuje podľa plánu. Očakávame úspory 9 miliárd švédskych korún, ktoré sa naplno prejavia v priebehu roku 2017.
  • Príjmy z prevádzkovej činnosti činili 2,1 (2,6) miliardy švédskych korún. Po odčítaní výdavkov na reštrukturalizáciu vo výške -0,6 (-0,1) miliardy švédskych korún sa príjmy z prevádzkovej činnosti medziročne udržali na rovnakej výške.
  • Skutočný vplyv výmenných kurzov sa do príjmov z prevádzkovej činnosti premietol pozitívne, aj napriek negatívnemu dopadu zaistenia meny vo výške -1,4 (-0,1) miliardy švédskych korún.
  • Tok hotovosti z prevádzkovej činnosti dosiahol -5,9 (9,4) miliardy švédskych korún, najmä v dôsledku nárastu pracovného kapitálu

KOMENTÁR HANSA VESTBERGA, PREZIDENTA A GENERÁLNEHO RIADITEĽA ERICSSONU (NASDAQ:ERIC)

V sledovanom štvrťroku vzrástli tržby o 13 %. Do objemu tržieb sa pozitívne premietli významné zmeny výmenných kurzov, pre segment Profesionálne služby sa jednalo o úspešný štvrťrok. V segmente Globálne služby sa zlepšila ziskovosť, zhoršila sa naopak v segmetne Siete v dôsledku zmien obchodného mixu.

Obchodná činnosť

V sledovanom štvrťroku došlo k silnému rastu tržieb v Indii a severovýchodnej Ázii.

Objem tržieb segmentu Profesionálne služby medziročne vzrástol, pokračoval solídny globálny dopyt po ponuke našich služieb. V sledovanom štvrťroku sme uzavreli 27 zmlúv o manažovaných službách vrátane významnej zmluvy vzťahujúcej sa na viac krajín v Európe.

Obchodná činnosť týkajúca sa mobilného vysokorýchlostného pripojenia v segmente Siete bola v sledovanom štvrťroku podľa očakávania slabá - mobilní operátori sa aj naďalej zameriavali na optimalizáciu toku hotovosti, aby mohli financovať významné akvizície a aukcie rádiových spektier. Pokles tržieb v Severnej Amerike čiastočne kompenzovalo pokračujúce rýchle tempo zavádzania 4G sietí v pevninskej Číne. V dôsledku toho sa obchodný mix v sledovanom štvrťroku posunul k vyššiemu podielu projektov pokrytia.

Dopyt spotrebiteľov a rast mobilných dátových prenosov v Severnej Amerike boli aj naďalej uspokojivé, čo vytvára ďalšiu potrebu investovať do kvality služieb a rozširovania kapacít. Údaje, ktoré máme v súčasnosti k dispozícii nám umožňujú v krátkodobom horizonte predvídať, pokračovanie rýchleho tempa zavádzanie sietí 4G v pevninskej Číne a pomalé zavádzanie mobilného vysokorýchlostného pripojenia v Severnej Amerike.

Ziskovosť

Príjmy z prevádzkovej činnosti medziročne klesli, najmä v dôsledku nižšej ziskovosti v segmente Siete, o ktorý sa zaslúžila vyššie spomenutá zmena obchodného mixu a vyššie prevádzkové výdavky. Túto skutočnosť čiastočne kompenzovali vyššie príjmy z prevádzkovej činnosti v segmente Globálne služby, najmä v divízii Spúšťanie sietí. V sledovanom štvrťroku neboli vykázané straty z predaja modemov.

Základná marža bez započítania výdavkov na reštrukturalizáciu a strát zo zaistenia meny, medziročne vzrástla. Skutočný vplyv výmenných kurzov sa do príjmu z prevádzkovej činnosti premietol pozitívne, pri zohľadnení transakčných vplyvov, prevodov mien a negatívnych dopadov zaistenia meny.

Príjmy z predaja práv k duševnému vlastníctvu

V dôsledku pokračujúceho sporu s jedným významným zákazníkom poklesli príjmy z predaja licencií k duševnému vlastníctvu, pri konštantných výmenných kurzoch. Vykázané príjmy z predaja práv k duševnému vlastníctvu sa v sledovanom štvrťroku udržali v stabilnej výške, keďže väčšina uzavretých zmlúv je v amerických dolároch.

Program znižovania nákladov a hľadania úspor

V rámci zvyšovania ziskovosti pokračujeme v aktívnom hľadaní možných úspor. Program znižovania nákladov a hľadania úspor pokračuje podľa plánu. Našim cieľom je dosiahnuť úspor vo výške približne 9 miliárd švédskych korún, ktoré sa naplno prejavia v priebehu roku 2017. Program sa primárne zameriava na päť hlavných oblastí: zjednodušenie portfólia služieb a spôsobov práce divízie výskumu a vývoja; štrukturálne zlepšenie informačných služieb a technológií; zrýchlenie transformácie v oblasti poskytovania služieb; zefektívnenie dodávateľského reťazca; zlepšenie štrukturálnej efektivity divízie G&A.

V sledovanom štvrťroku sme v rámci uvedeného programu oznámili, že vo Švédsku bude štandardnou cestou prepustených 2200 pracovníkov. Vo Švédsku takisto znížime počet poradcov o 850.

Pohyb hotovosti

Tok hotovosti z prevádzkovej činnosti ku koncu sledovaného obdobia dosiahol zápornú hodnotu -5,9 miliardy švédskych korún, najmä v dôsledku zmien obchodného mixu, poklesu obchodnej činnosti týkajúceho sa rozširovania kapacít v Severnej Amerike a vyššieho podielu kontraktov na rozširovanie pokrytia v pevninskej Číne. Táto skutočnosť sa negatívne premietla do pracovného kapitálu.

Cieľové segmenty

V súlade s touto stratégiou sme investovali do našich cieľových segmentov: siete IP, cloudy, televízne a mediálne riešenia, riešenia pre priemysel a spoločnosť, ako aj systémy prevádzkovej a obchodnej podpory. Tržby v cieľových segmentoch aj naďalej vykazujú solídny rast. Na Svetovom mobilnom kongrese (MWC), ktorý sa v marci konal v Barcelone, sme pozorovali zvýšený záujem zákazníkov, ktorí nie sú mobilnými operátormi a to najmä v segmente riešení pre priemysel a spoločnosť. Väčšina hlavných riešení, ktoré sme na tomto kongrese predstavili, sa týkala uvedených cieľových segmentov, vrátane nového smerovača rady 6000, cloudového riešenia Hyperscale, nástroja Expert Analytics 15.0, či nového riešenia siete pre mediálne prenosy riešenia transformácie digitálnej televízie.

Okrem zmienených nových riešení v cieľových segmentoch sme prestavili nový rádiový systém Ericssonu. Tento systém je založený na inovatívnej modulárnej architektúre a prináša trojnásobné zahustenie kapacít pri 50 % zlepšení energetickej účinnosti. Riešenie, ktoré sme predstavili na MWC ďalej upevňuje našu vedúcu pozíciu a schopnosť realizovať naše ambície rastu v praxi.


Mohlo by Vás zaujímať

Tlačové správy

Seagate BackUp Plus Portable - první 2,5“ externí disk na světě s kapacitou 5 TB

25.10.2016 00:00

Seagate Technology, přední světový výrobce datových úložišť, uvede v listopadu na český a slovenský trh externí disk Backup Plus Portable, vůbec první 5TB přenosný disk na světě. Novinku zdobí elegant ...

Tlačové správy

Bezpilotná nákladná kozmická loď Cygnus dopravila k ISS 2300 kg nákladu

24.10.2016 15:37

Na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) dorazil prvý náklad potravín a iného potrebného materiálu, ktorý tam po vyše dvojročnej prestávke dopravila vlastnou loďou i raketou súkromná americká spoločnosť ...

Tlačové správy

Ericsson zverejnil hospodárske výsledky za tretí štvrťrok 2016

24.10.2016 15:00

HLAVNÉ ÚDAJE ZA 3. ŠTVRŤROK •        Vykázané tržby a tržby upravené pre porovnateľné jednotky a zohľadňujúce zmeny výmenných kurzov medziročne poklesli o 14 %, predovšetkým v dôsledku vývoja v segme ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

ITAPA 2016 Jesen

Najnovšie videá