9.4.2014 0 Comments

Ekologicky citlivá spoločnosť ZyXEL získala certifikáty ISO 50001 a ISO 14006

Spoločnosť ZyXEL Communications dnes oznámila, že získala certifikáciu podľa noriem ISO 50001 a ISO 14006 pre svôj systém managementu hospodárenia s energiou a systémami environmentálneho managementu (smernica pre začlenenie ekodesignu). Z tejto certifikácie vyplýva, že ZyXEL s riadením podniku úspešne integroval hodnoty ochrany životného prostredia a ekologický design výrobkov. Podniková filozofia spoločnosti ZyXEL vždy zahrňovala voľbu ekologicky šetrných stratégií. Získanie certifikátov ISO 50001 a ISO 14006 odráža záväzok spoločnosti ZyXEL voči princípom udržateľného rozvoja podnikania.

Ekodesign podľa normy ISO 14006 ZyXEL začlenil do svojho stávajúceho ekologického dodávateľského systému (Green Collaboration System), a to už vo veľmi ranných fázach procesu navrhovania a výroby produktov. Tento mechanizmus viedol k účinnému zníženiu dopadov na životné prostredie v rámci celého životného cyklu výrobkov. ZyXEL je prvou spoločnosťou v obore sieťových technológií na svete, ktorá získala certifikát ISO 14006.

Napríklad u produktu Wireless N VDSL2 VoIP Combo WAN Gigabit IAD VMG8324 ZyXEL vyhodnotil a zlepšil tri faktory určené ku znižovaniu environmentálnych dopadov. Ide o funkciu vypínača WiFi, ktorá vedie k úspore energie v odhadovanej výške 886 800 kWh/rok, čo odpovedá zníženiu emisií o 472 ton CO2 za rok. Ďalej o funkciu vypínača kontrolky LED, ktorá usporí odhadovaných 131,4 kWh a odpovedajúcich 70 kg CO2 za rok, a konečne o skrátené káble externého napájania, ktoré znižujú objem likvidovaného odpadu o odhadovaných 360 kg za rok a náklady o celých 962 USD za rok.

Proces ekodesignu podľa normy ISO 14006 je pre ZyXEL zásadným prvkom integrovanej politiky produktov. Ako súčasť preventívneho prístupu, ktorý má optimalizovať vplyv výrobkov na životné prostredie pri súčasnom zachovaní ich trvalej kvality, vytvorí tento proces nové príležitosti pre spoločnosť ZyXEL aj celý dodávateľský reťazec.

Okrem toho ZyXEL pokračuje v práci na systéme managementu hospodárenia s energiou podľa normy ISO 50001, ktorá zahŕňa energetické, klimatizačné a osvetľovacie systémy. Tým, že bol ako prvý v odvetví sieťových technológií certifikovaný podľa normy ISO 50001, sa ZyXEL etabloval ako priekopník na poli ochrany životného prostredia. ZyXEL očakáva, že vďaka svojim činnostiam zameraným na úsporu energie a znižovanie uhlíkových emisií v tomto roku eliminuje 386 ton emisií CO2 a zachráni 9 650 stromov.

Spoločnosť ZyXEL sa venuje prevencii znečistenia prostredníctvom procesu trvalého zdokonaľovania a informovania o ochrane životného prostredia. Systém environmentálneho managementu podľa normy ISO 14001 ZyXEL zaviedol už v roku 2000. V rámci spoločnosti ZyXEL sa tiež poriadajú rôzne ekologické aktivity, ako je čistenie pláží, recyklácia elektronických výrobkov či sadenie stromov, v snahe zvýšiť povedomie o životnom prostredí medzi zamestnancami.

Aj v roku 2014 zostane ZyXEL verný svojmu záväzku chrániť životné prostredie a bude pokračovať vo vývoji ekologicky šetrných produktov. Činnosti pre úsporu energie podľa normy ISO 50001 bude podporovať tiež u svojich dodávateľov. ZyXEL vždy zastával názor, že takéto postupy sú najlepšou cestou k dlhodobo udržateľnému podnikaniu.


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Tlačové správy

UniControls vybaví systémom nadradeného riadenia ďalších 23 súprav metra v čínskom Chengde, hlavnom meste provincie S’-čchuan

18.01.2017 09:00

Spoločnosť UniControls, významný hráč a medzinárodne uznávaný dodávateľ riadiacich systémov a elektronických zariadení v oblastiach železničnej dopravy a priemyselného riadenia, uzatvorila ďalší z rad ...

Tlačové správy

freeSAT vlani ponúkol nové kanály, aplikácie i súťaže, viac zábavy príde i v roku 2017

18.01.2017 08:16

Nové kanály, skvelé ceny, prémiové televízie zdarma a množstvo zábavy – to všetko si mohli vlani vychutnávať zákazníci freeSAT-u na Slovensku. 27 nových kanálov Zákazníci freeSAT-u v roku 2016 získal ...

Tlačové správy

iOS platforma investičnej aplikácie

18.01.2017 08:10

FINAMIS koncom roka 2016 sprístupnil mobilnú aplikáciu pre operačný systém iOS spoločnosti Apple. Spustenie je v súlade s interným plánom a cieľovým termínom ukončenia vývoja. V prvej polovici 2016 F ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

ITSMF jar

Najnovšie videá