Image
8.7.2016 0 Comments

EÚ rozhodla: Poskytovatelia služieb musia posilniť svoju odolnosť voči kyberútokom

Poskytovatelia základných služieb, napríklad v oblasti energetiky, dopravy, bankovníctva či zdravotníctva a digitálnych služieb, vrátane vyhľadávačov a cloudov, budú musieť posilniť svoju odolnosť voči kybernetickým útokom. Vyplýva to z novej úniovej legislatívy týkajúcej sa kybernetickej bezpečnosti, ktorú v stredu schválil Európsky parlament (EP). Zadefinovanie spoločných štandardov v oblasti kybernetickej bezpečnosti a posilnenie spolupráce členských štátov EÚ podľa poslancov pomôže spoločnostiam zvýšiť svoju obranyschopnosť voči online hrozbám a umožní im lepšie predchádzať útokom na prepojenú infraštruktúru krajín EÚ.

Nová smernica stanovuje povinnosti v oblasti bezpečnosti a podávania správ pre prevádzkovateľov tzv. základných služieb v sektoroch, akými sú energetika, doprava, zdravotníctvo, bankovníctvo či dodávky a distribúcia pitnej vody. Zoznam si určí každý členský štát samostatne na základe špecifických kritérií. Poskytovatelia niektorých digitálnych služieb - online trhovísk, internetových vyhľadávačov a služieb cloud computingu - budú taktiež nútení prijať opatrenia na zaistenie bezpečnosti ich infraštruktúry a hlásiť každé závažné bezpečnostné narušenie vnútroštátnym orgánom. V porovnaní s prevádzkovateľmi základných služieb sa však na nich budú vzťahovať miernejšie bezpečnostné a oznamovacie požiadavky, pričom mikropodniky a malé podniky budú od týchto požiadaviek úplne oslobodené.

Nová legislatíva ustanovuje strategické skupiny pre spoluprácu, ktoré by mali podporiť výmenu informácií medzi členskými štátmi a pomôcť im pri budovaní kapacít na zabezpečenie bezpečností sietí a informačných systémov. Každý členský štát zároveň prijme národnú stratégiu pre sieťovú a informačnú bezpečnosť. Členské štáty by mali vytvoriť sieť vnútroštátnych jednotiek pre riešenie počítačových bezpečnostných incidentov, ktorých úlohou bude riešenie rizík a bezpečnostných incidentov, diskusia o cezhraničných bezpečnostných otázkach a identifikácia koordinovanej reakcie.

Smernica bude čoskoro zverejnená v Úradnom vestníku EÚ, aby o dvadsať dní neskôr vstúpila do platnosti. Členské štáty budú mať následne 21 mesiacov na transpozíciu jej obsahu do vnútroštátnych právnych predpisov a ďalších šesť mesiacov na identifikáciu prevádzkovateľov základných služieb.

Autor: Redakcia

Mohlo by Vás zaujímať

Biznis

Nemecko chce od roku 2030 zakázať vozidlá so spaľovacím motorom

21.10.2016 00:10

Nemecko sa nechce spoliehať len na finančné stimuly pri kúpe automobilov bez emisií. Spolková rada schválila rezolúciu vyzývajúcu na zákaz predaja nových automobilov so spaľovacím motorom od roku 2030 ...

Biznis

PR: Cypherconf 2016

20.10.2016 00:08

IT konferencia o ochrane digitálnych informácií, hackingu a zneužívaní aplikačných zraniteľností sa uskutoční 3.11.2016 v Bratislave Prednášky pokrývajú aktuálne trendy vo webovej a mobilnej bezpečno ...

Biznis

VMworld 2016: Čo sa stane 29. 6. 2021 o 15:57?

19.10.2016 00:08

V Barcelone sa začalo jedno z najvýznamnejších podujatí zameraných na cloudové a virtualizačné technológie VMworld 2016. Viac než 10 000 účastníkov z 96 krajín si na prvej hlavnej prednáške okrem inéh ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Najnovšie videá