Image
8.7.2016 0 Comments

EÚ rozhodla: Poskytovatelia služieb musia posilniť svoju odolnosť voči kyberútokom

Poskytovatelia základných služieb, napríklad v oblasti energetiky, dopravy, bankovníctva či zdravotníctva a digitálnych služieb, vrátane vyhľadávačov a cloudov, budú musieť posilniť svoju odolnosť voči kybernetickým útokom. Vyplýva to z novej úniovej legislatívy týkajúcej sa kybernetickej bezpečnosti, ktorú v stredu schválil Európsky parlament (EP). Zadefinovanie spoločných štandardov v oblasti kybernetickej bezpečnosti a posilnenie spolupráce členských štátov EÚ podľa poslancov pomôže spoločnostiam zvýšiť svoju obranyschopnosť voči online hrozbám a umožní im lepšie predchádzať útokom na prepojenú infraštruktúru krajín EÚ.

Nová smernica stanovuje povinnosti v oblasti bezpečnosti a podávania správ pre prevádzkovateľov tzv. základných služieb v sektoroch, akými sú energetika, doprava, zdravotníctvo, bankovníctvo či dodávky a distribúcia pitnej vody. Zoznam si určí každý členský štát samostatne na základe špecifických kritérií. Poskytovatelia niektorých digitálnych služieb - online trhovísk, internetových vyhľadávačov a služieb cloud computingu - budú taktiež nútení prijať opatrenia na zaistenie bezpečnosti ich infraštruktúry a hlásiť každé závažné bezpečnostné narušenie vnútroštátnym orgánom. V porovnaní s prevádzkovateľmi základných služieb sa však na nich budú vzťahovať miernejšie bezpečnostné a oznamovacie požiadavky, pričom mikropodniky a malé podniky budú od týchto požiadaviek úplne oslobodené.

Nová legislatíva ustanovuje strategické skupiny pre spoluprácu, ktoré by mali podporiť výmenu informácií medzi členskými štátmi a pomôcť im pri budovaní kapacít na zabezpečenie bezpečností sietí a informačných systémov. Každý členský štát zároveň prijme národnú stratégiu pre sieťovú a informačnú bezpečnosť. Členské štáty by mali vytvoriť sieť vnútroštátnych jednotiek pre riešenie počítačových bezpečnostných incidentov, ktorých úlohou bude riešenie rizík a bezpečnostných incidentov, diskusia o cezhraničných bezpečnostných otázkach a identifikácia koordinovanej reakcie.

Smernica bude čoskoro zverejnená v Úradnom vestníku EÚ, aby o dvadsať dní neskôr vstúpila do platnosti. Členské štáty budú mať následne 21 mesiacov na transpozíciu jej obsahu do vnútroštátnych právnych predpisov a ďalších šesť mesiacov na identifikáciu prevádzkovateľov základných služieb.

Autor: Redakcia

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Biznis

Schengen pre dáta. EK chce odstrániť bariéry voľného cezhraničného pohybu dát v EÚ

16.01.2017 00:07

Európska komisia navrhla politické a právne riešenia na uvoľnenie potenciálu dátového hospodárstva EÚ. Ide pri tom o súčasť stratégie digitálneho jednotného trhu, ktorú predstavila v máji 2015. Inform ...

Biznis

10 trendov v oblasti podnikových sietí v roku 2017

14.01.2017 00:20

Stojíme na pokraji zásadných technologických zmien. Uplynulý rok vydláždil cestu a pripravil podmienky pre budúcnosť, ktorá rýchlo získava jasné obrysy. V roku 2017 môžeme očakávať týchto desať zmien, ...

Biznis 1

S kamerou na bratislavskom kole robotickej súťaže FIRST LEGO League (video)

16.01.2017 00:15

Tvorivosť žiakov a študentov je jeden z kľúčových faktorov ich budúcej úspešnosti a aj potvrdenie kvalitatívnej úrovne výučby informatiky v školách. Preto sme sa s našou kamerou prišli pozrieť na prie ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

qubitconference

Najnovšie videá