Image
16.1.2015 0 Comments

Drvivý vzostup Adblockera

Titulka.png Softvérové doplnky typu Adblock fungujú ako firewall medzi internetovým prehliadačom a reklamnými servermi. Stačí ich do prehliadača zadarmo a jednoducho nainštalovať a potom už automaticky blokujú drvivú väčšinu reklám na internetových stránkach. Stúpajúci záujem o tieto mechanizmy však robí ťažkú hlavu spoločnostiam, ktoré majú svoj biznis postavený na zobrazení reklamy.

Drvivá väčšina softvéru na blokovanie reklám, pre ktorý sa vžilo slovné spojenie Adblock (v doslovnom preklade blokovaná reklama), existuje ako bezplatný a voľne sťahovateľný doplnok internetových prehliadačov. Pôvodný doplnok s názvom Adblock vznikol už v roku 2000 a bol určený pre internetový prehliadač Mozilla Navigator (súčasť softvérového balíka Mozilla Suite, ktorý dnes pokračuje pod názvom SeaMonkey).

Následne bol dostupný aj pre prehliadač Mozilla Firefox, ktorý pôvodne vznikol ako experimentálna odvodenina od pôvodného Mozilla Suite v roku 2002. Vývoj pôvodného Adblocku však postupne upadal a napokon sa skončil. Koniec koncov na začiatku 21. storočia ešte nebol príliš potrebný. No keďže šlo o open source, jeho kód v roku 2006 prevzali a výrazne zlepšili ďalší vývojári, pričom ho pomenovali Adblock Plus. Práve ten je dnes vôbec najrozšírenejší doplnok na blokovanie reklám a postupom času sa stal dostupným nielen pre prehliadač Mozilla Firefox, ale aj pre prehliadače Google Chrome, Opera, Safari a Internet Explorer. K dispozícii je takisto na zariadeniach s operačným systémom Google Android.

Keď v decembri roku 2008 Google uverejnil prvú stabilnú verziu prehliadača Chrome, Adblock Plus pre ňu ešte neexistoval, čo podnietilo vznik rovnako funkčného doplnku s názvom AdBlock, ktorý je na tomto prehliadači populárny dodnes (viac ako 30 miliónov používateľov). Okrem Chrome je tento doplnok dostupný aj pre prehliadač Safari a ľudia si ho pomerne často pletú s pôvodným Adblockom a takisto s viac univerzálnym doplnkom Adblock Plus. Postupom času vznikli aj ďalšie a menej rozšírené doplnky, ako napríklad Adblock Edge a AdBlock Lite, ktoré ponúkajú drobné odlišnosti vo funkcionalite.

Používanie týchto doplnkov nevyžaduje technické znalosti, používateľ si jednoducho stiahne verziu určenú pre jeho internetový prehliadač a následne si už užíva „čistý“ web bez reklám. Doplnky fungujú na základe blokovania známych reklamných serverov, pričom čerpajú z obrovskej databázy ich adries, ktorú neprestajne dopĺňa komunita nadšencov. Ak obsah prichádza zo známeho reklamného servera, jednoducho sa zablokuje a používateľovi nezobrazí.

Vďaka dodatočnej lokálnej úprave, vykonanej na kóde generujúcom webovú stránku, po ňom nezostane ani prázdne miesto. Blokovanie sa týka obrázkových aj flashových reklám v podobe animácií a videa. Doplnky takisto bez problémov blokujú, respektíve preskakujú reklamu prehrávanú pred videami na serveri YouTube. Pre používateľov týchto doplnkov skrátka reklamy na internete prestanú existovať. Výnimku tvoria tie, ktoré sa považujú za nerušivé. Zvyčajne ide o textové reklamy alebo reklamy tvorené statickými obrázkami. Na požiadanie sa však tiež dajú zakázať.

Doplnky často blokujú aj obvyklé monitorovacie mechanizmy reklamných spoločností, ktoré sledujú pohyb používateľa naprieč webovým obsahom. Na požiadanie zablokujú aj zobrazovanie externých tlačidiel sociálnych sietí, ktoré sa nachádzajú pod článkami a iným obsahom, čo sociálne siete používajú na vytváranie záujmového profilu o jednotlivých používateľoch (aj bez toho, aby ste na tieto tlačidlá klikali).

Pocet pouzivatelov.png

Počet používateľov Adblocku sa za posledných 18 mesiacov strojnásobil; v polovici roka 2014 ich bolo už 144 miliónov

Blokovanie webových reklám bolo dlhé roky len okrajovou záležitosťou, ktorú využívala len relatívne malá časť používateľov. Situácia sa však mení, pričom zlomové boli roky 2013 a 2014. To, ako počet používateľov Adblockerov stúpal za posledných šesť rokov, môžete vidieť v grafe. Kým v rokoch 2009 až 2012 bol vzostup ešte pozvoľný a každoročne pribúdalo približne 10 miliónov nových používateľov, v rokoch 2013 a 2014 počet ľudí blokujúcich internetové reklamy doslova explodoval. Kým v januári roku 2013 doplnky Adblock používalo 54 milióna používateľov, o rok neskôr už 121 miliónov.

V polovici roku 2014 toto číslo ďalej stúplo na 144 miliónov. Počet používateľov sa tak za posledných 18 mesiacov strojnásobil. V súčasnosti ide z globálneho hľadiska o 4,9 % internetovej populácie. Ak sa raketový rast nespomalí, na konci roka 2015 by to mohlo znamenať blíženie sa k hranici 15 %. Rozhodne pritom nejde o malé čísla. Používatelia s najväčšou nákupnou silou (Európa a USA) , ktorí sú pre reklamu najviac dôležití, sú totiž v blokovaní najaktívnejší. Najpopulárnejšie je blokovanie reklám v Poľsku (28,6 %), Grécku (24,5 %), Švédsku (21,6 %) a Dánsku (21,2 %), kde ho v roku 2014 uplatňovala až štvrtina internetovej populácie. S vysokými číslami nad 15 % sa však stretneme aj v Kanade, Austrálii, Portugalsku a Fínsku. Boom popularity vidieť v Japonsku a Číne, kde sú síce počty tohto druhu používateľov zatiaľ nižšie, ale za posledný rok stúpli o viac ako 130 %.

Je, samozrejme, otázne, či raketový vzostup vydrží. Reklamné spoločnosti sa však musia obávať súčasného prechodu, keď blokovanie reklám prestáva byť záležitosťou pokročilých a technicky veľmi zdatných používateľov a rozširuje sa do bežnej populácie. Situácia sa dá aspoň vzdialene prirovnať k softvérovému pirátstvu, kde pre firmu je síce nepríjemné, ak si technicky zdatní používatelia dokážu zabezpečiť neautorizovanú kópiu ich softvéru, ale vo výsledku nejde o nič hrozivé. Z globálneho hľadiska je totiž počet takýchto používateľov malý. Problém nastane v momente, keď sa pirátstvo stane ľahkou a bežnou záležitosťou pre obyčajných používateľov, pretože ich počet je obrovský a tvorí príjmy danej firmy.

Za posledné mesiace prináša na web najviac používateľov Adblockerov prehliadač Google Chrome. Ide o prírastok 86 miliónov používateľov v období od polovice roka 2013 do polovice roka 2014. Vzhľadom na to, že podľa mnohých meracích spoločností (StatCounter, W3Counter, Wikimedia) ide v súčasnosti o najpopulárnejší internetový prehliadač, nie je to až také prekvapivé. No to, že z ničoho nič podiel začal rásť rýchlo práve v tomto prehliadači, ukazuje, že blokovanie reklám skutočne prichádza aj medzi bežných používateľov. Pokiaľ porovnáme tieto percentá s členskou základňou prehliadačov, reklamy najčastejšie blokujú používatelia Firefoxu. Za nimi sú v závese používatelia Chromu a Opery. Používatelia Internet Explorera a Safari, teda prehliadačov, ktoré sú základnou voľbou na operačných systémoch Microsoft Windows a Mac OS, reklamy takmer vôbec neblokujú.

Pouzivatelia a prehliadace.png

Za posledný rok sa blokovanie rozmohlo najmä v prehliadači Google Chrome, čo by mohlo naznačovať, že sa stáva nástrojom pre masy

Blokovanie reklám je pritom rozlične zaužívané aj v rôznych demografických skupinách. Vôbec najčastejšie je u mladých mužov vo veku 18 až 29 rokov, kde tvorí už nadpolovičnú väčšinu (54 %). Najmenšie zastúpenia má v populácii nad 60 rokov, a to predovšetkým u žien.

Prečo používatelia volia blokovanie reklám?

Reklama sa stala bežnou súčasťou nášho života. Ľudí vo väčšine prípadov nijako neobťažuje, ak vidia bilbord s reklamným obsahom na každom rohu, predvádzanie výrobku alebo plagát upozorňujúci na nejakú udalosť. Zvyčajne im začnú liezť na nervy až vtedy, keď im začnú prepĺňať poštovnú schránku alebo im ich niekto nasilu strká do ruky. Služby, ktoré poskytuje Google, Facebook a iné veľké internetové spoločnosti, si vyžadujú obrovské množstvo serverov a personálu. Niekto za to musí zaplatiť, a pokiaľ sa koncovým používateľom poskytujú zadarmo, náklady prechádzajú na zadávateľov reklamy, ktorí celé platformy používajú na propagovanie svojich výrobkov.

Alternatívou živenia veľkých projektov je spoplatnenie prístupu k obsahu, ale na internete je väčšinou úspešnosť takýchto služieb tristná. Úspechy v tomto smere slávia zatiaľ len služby poskytujúce prístup k obrovskému množstvu hodnotného obsahu. Typický príklad je streamovacia služba Netflix, poskytujúca filmy a seriály. Tretí druh sú weby a projekty, ktorých cieľom nie je finančný zárobok, vytvárajú ich zadarmo nadšenci alebo komerčné spoločnosti v rámci svojej vlastnej propagácie. Neziskové projekty môžu narásť aj do obrích rozmerov, najlepší príklad je určite Wikipédia, ktorej stačí pravidelne robiť dobročinnú zbierku na chod svojich serverov a málo početného personálu.

Čo vlastne treba hľadať za tým, že počet používateľov doplnkov Adblock začal stúpať rýchlym tempom? Na základe výsledkov prieskumu, ktorý nezávisle od seba vykonali spoločnosti Upfront Analytics a SurveyMonkee, konštatujeme, že používatelia Adblocku sa od tých ostatných veľmi nelíšia. Až 80 % z nich by napríklad úplne ignorovalo ponuku, pri ktorej by im prevádzkovateľ stránky nezobrazoval reklamy a namiesto toho žiadal poplatok za prístup. Takýto názor zdieľa drvivá väčšina používateľov internetu. Zaujímavé však je, že používatelia Adblocku jasne rozlišujú medzi „lepšími“ a „horšími“ reklamami a väčšina z nich (67 %) je ochotná akceptovať neinvazívne reklamy. To je úplne konzistentné s bežne zaužívanou hypotézou, že počet používateľov Adblocku nestúpa tak rýchlo preto, že ľudia nechcú na webe vidieť žiadne reklamy. Väčšina z nich totiž chápe model, pri ktorom sú im služby poskytnuté zadarmo a ich prevádzku platí zobrazovanie reklám. Ich počet stúpa preto, že obťažovanie reklamným obsahom už prekročilo únosnú hranicu.

O tom, že obťažovanie je na vysokej úrovni, niet pochýb. Automatické prehrávanie reklamných videí pri každom otvorení stránky, hlasný výkrik či prehrávanie hudby, blikanie, ktoré vyvolá v človeku automatickú reakciu nútiacu k pohľadu, to všetko k tomu patrí. Často je napríklad problematické sústrediť sa na čítanie článku, ak kútikom oka stále vidíte blikajúcu reklamu s pohyblivými prvkami. Nezriedkavé je zobrazenie reklamy cez celú obrazovku, čím sa zakryje obsah, za ktorým používateľ pôvodne prišiel, a vrcholom všetkého sú reklamy, ktoré sú vytvorené tak, aby používateľa oklamali a donútili ho na kliknutie omylom.

Ak začínajú reklamy presahovať únosnú hranicu na webe, ktorý používateľ často navštevuje, jedného dňa môže situáciu prestať zvládať. Aj napriek tomu, že doposiaľ s reklamami žiadny problém nemal, nad určitou hranicou obťažovania mu dôjde trpezlivosť a v zúfalstve si stiahne doplnok Adblock. Náhle na stránku príde a nestačí sa čudovať. Web je z ničoho nič čistý a prehľadný a ľahký na používanie. Je celkom prirodzené, že odteraz dá takému webu prednosť, pretože pôvodná podoba začala vyzerať ako cirkus. Podľa názoru mnohých však teraz chodí na web ako „pirát“. Dostáva totiž všetok obsah, ale neplatí zaň zobrazovaním reklám. Ide teda o čierneho pasažiera, ktorý zaťažuje server svojou návštevou a pritom na jeho chod neprispieva.

Predstavte si napríklad situáciu, pri ktorej by sa prevádzkovateľ MHD rozhodol, že doprava bude pre cestujúcich zadarmo. Všetko sa totiž zaplatí tak, že v autobusoch a električkách bude niekoľko televíznych obrazoviek, na ktorých sa neustále bude premietať reklama. Ľudia tento model vítajú a cestujúcich pribudne. Reklamným spoločnostiam však onedlho prestane takéto zobrazovanie stačiť a do všetkých autobusov nasadia tím desiatich pracovníkov v reklamných kostýmoch, ktorí do ľudí budú stále strkať, oslovovať ich a inak ich obťažovať. Občas im dokonca zabránia vystúpiť na zastávke, kde chceli. Je jasné, že ľudia nebudú spokojní a budú sa chcieť brániť. Predstavte si, že sa potom jeden z reklamných mužov v kostýme zastaví a zakričí na celý autobus: „Pozrite sa na toho človeka, vezie sa zadarmo, sedí na sedadle a má pred sebou otvorený dáždnik tak, aby sa k nemu nikto z nás nemohol s ponukami priblížiť. Je to zlodej.“

Rozmach blokovania reklám je prirodzená reakcia na reklamný model, ktorý vo svojej invazívnosti prekročil únosnú mieru. Ide totiž o nepríjemnú špirálu. Jednotlivé spoločnosti sa snažia, aby ich reklamy boli vidieť viac ako reklamy iných spoločností. Zaplatia si teda dotieravejšie riešenie. Následne to urobí ďalšia spoločnosť, aby prekonala zas tú pôvodnú, a špirála sa roztáča. Prevádzkovateľ webu sa pritom teší, pretože za reklamy tohto typu si môže účtovať viac a jeho zárobok stúpa. Problém nastane v momente, keď reklama prekročí kritickú hranicu a stúpa počet používateľov, ktorí ju kompletne blokujú. Keďže tak klesá zobrazovanie reklám, znižujú sa aj zisky. Prevádzkovateľ webu začína lamentovať, že ho návštevníci okrádajú. V špirále je pritom veľmi ťažké vracať sa naspäť. Len máloktorá reklamná spoločnosť bude nadšená z návrhu, že by mala dať prednosť statickej alebo textovej reklame, ktorá neobťažuje. Znamenalo by to totiž, že by bola menej viditeľná ako tá, ktorá obťažuje. Prevádzkovatelia webov sa ocitajú v neutešenej jame, ktorú si sami pre seba vykopali.

Keďže u technicky zdatnejších používateľov (z hľadiska IT gramotnosti) je výrazne viac pravdepodobné, že budú blokovať reklamy, niektoré typy webových stránok trpia viac než iné. Blokovanie je najrozšírenejšie na stránkach venovaných počítačovým technológiám a hrám, kde môže vystúpiť až na 30 %. V závese za nimi sú najpopulárnejšie stránky s pornografickým obsahom, komiksami a zábavou, ktoré sa s blokovaním stretávajú pri približne pätine používateľov. Stránky cestovných kancelárií a finančných inštitúcií sa s používateľmi tohto typu stretávajú v najmenšej miere.

Zaujímavé je, že blokovanie zobrazovania reklám nie je jediný dôvod, prečo používatelia doplnky typu Adblock inštalujú. Podľa dotazníkov totiž medzi hlavné dôvody patrí aj obava o súkromie. Používateľom sa nepáči správanie reklamných spoločností, ktoré sledujú ich pohyb v rámci internetu (z dôvodu úspešnejšieho cielenia reklám), a až 17 % používateľov blokujúcich reklamy používa Adblock hlavne z týchto dôvodov.

Argumenty za a proti

Blokovanie webových reklám je bezpochyby čoraz častejšie. Kým niektorí ľudia to pokladajú za svoje právo, iní sa chytajú za hlavu a varujú pred hroziacou apokalypsou webových služieb. Nech už stojíte na jednej alebo druhej strane barikády, argumentom oponentov treba venovať dostatočnú pozornosť. Hlavný argument v prospech Adblocku je ten, že zadávatelia webových reklám prekročili hranicu vtieravosti a obťažovania, ktorú sú používatelia ochotní tolerovať. S tým asi len ťažko bude niekto nesúhlasiť. Riešením teda je reklamy blokovať. Odporcovia Adblocku zvyčajne súhlasia s tým, že niektoré reklamy presahujú dobré mravy a nemali by sa vyskytovať. Podľa nich však celoplošné blokovanie nie je vhodné. Poškodzuje to totiž model, na ktorom je vystavaná väčšina internetových služieb. Tie sa môžu poskytovať zadarmo len za predpokladu, že ich zaplatí zobrazenie reklám. Pokiaľ sa nejaká stránka alebo reklamná spoločnosť previnila obťažujúcim obsahom, riešením by malo byť to, že prevádzkovateľa upozorníte a skritizujete. Ak to nepomáha, potrestáte ho tak, že stránku už viac nenavštívite. Adblock totiž blokuje reklamu na všetkých stránkach, a keby si ho nainštaloval každý, celý systém financovania obsahu reklamami by sa zrútil.

Hranica.jpg

iet pochýb o tom, že aj vo webových reklamách existuje hranica dobrých mravov

Protiargument je taký, že rozširovanie doplnkov Adblock v skutočnosti systém nezničí, ale ho očistí. Najpopulárnejší blokovací doplnok Adblock Plus totiž zobrazuje neobťažujúcu reklamu (textové reklamy a statické obrázky s vhodným umiestnením, ktoré nekomplikujú prístup k obsahu). Keby teda Adblock používal prakticky každý, zadávatelia reklamy a prevádzkovatelia stránok by nemali inú možnosť než zobrazovať „poslušnú“ reklamu. Všetci by tak mali rovnaké podmienky, pretože by Adblock fungoval ako dozor, respektíve regulácia.

Zadávateľ reklamy by pritom stál pred rozhodnutím, že buď vytvorí slušnú reklamu, ktorá sa bude zobrazovať všetkým návštevníkom, alebo pohyblivú a hlasnú obťažujúcu reklamu, ktorá sa zobrazí napríklad len 10 % používateľov bez Adblocku. Oponovať tomuto argumentu sa dá tým, že zadávatelia reklamy a prevádzkovatelia stránok sa budú brániť zubami-nechtami a namiesto ústupkov prejdú k drakonickým opatreniam. Napríklad Rob Beeler, viceprezident reklamnej spoločnosti AdMonsters, sa vyjadril, že technicky síce možno podmienky Adblocku Plus na neinváznu reklamu dodržať, ale záujem a pozornosť, ktorú by reklama vyvolala, by boli také nízke, že by sa zadávateľom pravdepodobne nevyplatila. Tu však ide o problém, ktorý sme už prirovnali k jame, ktorú si zadávatelia reklamy pre seba vykopali sami.

Keďže väčšina zadávateľov volí agresívne a invázne reklamy, pokojnú a neotravnú reklamu by si pri nich nikto nevšimol. Zisťovať, či používatelia blokujú reklamy, a zakazovať im z toho dôvodu vstup na stránku, je takisto opatrenie, ktorému sa budú snažiť prevádzkovatelia vyhýbať. Vo väčšine prípadov to totiž znamená, že o daných návštevníkov nadobro prídu, čo môže byť s čoraz rozšírenejším používaním týchto doplnkov problém, z ktorého sa skrátka už nespamätajú. Je totiž mimoriadne ťažké získať odohnaného človeka späť. Neplatená, i keď často menej kvalitná alternatíva totiž existuje takmer vždy.

Okrem týchto oprávnených argumentov sa často vyskytujú aj tie nie veľmi dobré, ktoré vyplývajú z nepochopenia celej situácie. Typický zlý argument oponentov Adblocku je ten, že jeho používatelia si neuvedomujú, že reklamy platia obsah. Sú to teda hlupáci, čo chcú všetko „zadarmo“ a neuvedomujú si, že svojím prístupom službu poškodzujú a potenciálne ju môžu aj zničiť. Ide však o mylnú predstavu. Už vieme, že drvivá väčšina používateľov Adblocku reklamné modely chápe a „poslušnú“ reklamu je ochotná tolerovať. Chcú však rovnaké právo, aké majú v bežnom svete. Ak sa vám reklama na bilborde či v časopise nepáči, jednoducho sa na ňu nepozeráte a ignorujete ju. Na webe je to však často nemožné, pretože reklama neustále bliká, skáče a obťažuje napríklad zvukom či dokonca prekrýva obsah, ktorý chcete čítať. Nezostáva teda nič iné ako ju blokovať.

Naopak, medzi používateľmi Adblocku sa často vyskytuje mylná predstava, že prevádzkovateľom stránky nespôsobujú žiadnu škodu, respektíve ušlý zisk, pretože by na reklamy aj tak nikdy neklikli. Reklamy počítajúce prekliknutia však nie sú jediné. Nikto nečaká, že pri pohľade na reklamu na auto na ňu hneď kliknete a auto si kúpite. Reklamy totiž hlavne rozširujú povedomie o produktoch a značke. Často teda vôbec nevyžadujú kliknutie, ale len zobrazenie. Čím viac používateľom sa reklama zobrazí, tým viac na tom prevádzkovateľ stránky môže zarobiť. Tento jav sa prevteľuje aj do častej mylnej predstavy prevádzkovateľov stránok, ktorí si myslia, že používatelia doplnkov Adblock im neškodia. Predstavujú si totiž, že reklama sa z pohľadu stránky stále zobrazuje a je len dodatočne odstránená v prehliadači používateľa (trpí teda zadávateľ reklamy, nie oni). To však nie je pravda. Doplnky Adblock stoja medzi prehliadačom a serverom ako firewall. Len čo v stránke odhalia kód smerujúci na reklamu, odstránia ho. Stránka tak vôbec nekontaktuje reklamný server a reklama sa nenačíta ani virtuálne.

Problém pre komerčné weby na obzore

Blokovanie reklamného obsahu dnes stúpa predovšetkým na stolových počítačoch a notebookoch. Na smartfónoch a tabletoch je rozšírenie blokovania stále pomerne malé. Jeden z dôvodov je ten, že inštalovanie dodatočného internetového prehliadača nie je na týchto zariadeniach ešte veľmi časté a používatelia neraz zostávajú pri tom základnom. Doplnok Adblock je pritom jednoduché nainštalovať napríklad na androidovej verzii prehliadača Firefox a robí to až 14 % jeho používateľov. Adblock Plus možno nainštalovať na Android aj ako samostatnú aplikáciu, ktorá blokuje reklamy vo všetkých ostatných programoch. To je na týchto zariadeniach veľmi dôležité, pretože reklám nie je plný len prehliadač, ale aj množstvo sťahovaných hier či samostatných webových aplikácií.

Aby Adblock blokoval reklamy nielen v prehliadači, v ktorom je nainštalovaný, ale aj vo všetkých ostatných aplikáciách, nechá cez seba prechádzať všetku dátovú komunikáciu (nastaví sa sám ako proxy server), pričom blokuje reklamné servery. V minulosti to vykonával automaticky, ale Google po istom čase takéto správanie vyhodnotil ako bezpečnostné riziko a od verzie Android 4.1.2 už nedovoľuje aplikáciám automaticky meniť nastavenia proxy servera. V súčasnosti to teda musí používateľ vykonať manuálne v nastavení svojho pripojenia Wi-Fi. Ak používa viac pripojení, musí to urobiť na každom. Úkony sú síce triviálne, ale vyžadujú prácu s nastavením, takže je nepravdepodobné, že by ju vykonávali ľudia s technickou averziou. Budúcnosť sa v tomto smere odhaduje ťažko, ale pokiaľ sa bude rozširovať napríklad mobilný Firefox, bude určite stúpať aj používanie mobilného blokovania reklám. Do všetkého môže prehovoriť aj stúpanie podielu ultramobilných zariadení x84, teda tabletov a smartfónov, ktoré budú používať procesor od Intelu (prípadne AMD) a operačný systém Microsoft Windows 10. Používatelia totiž budú na nich uprednostňovať aplikácie, na ktoré sú zvyknutí na ostatných zariadeniach.

Princip.png

Adblock Plus sa dá prirovnať k firewallu, zameranému na reklamný obsah. Veľkú a neprestajne aktuálnu filtračnú databázu pomáha udržiavať komunita nadšencov.

Schopnosť obrany reklamných spoločností a prevádzkovateľov webov je pritom dosť malá. Aj keď rôznych doplnkov typu Adblock je viacero, v drvivej väčšine prípadov používajú rovnaký zdroj dát, ktorým je databáza EasyList (https://easylist.adblockplus.org). Tá obsahuje adresy reklamných serverov a sekvencie reklamného kódu, ktoré používajú tvorcovia webov. Ktokoľvek si všimne v kóde stránky nejaký typický reklamný prvok (napríklad sekvencia začínajúca sa prívlastkom ad/), môže ho navrhnúť na pridanie do databázy. Komunita nadšencov návrh posúdi, respektíve skontroluje, a ak skutočne ide o nežiadaný reklamný obsah, pridá ho do EasyListu.

Databáza dnes obsahuje desiatky tisícov záznamov a ich počet stále rastie. Pretože komunita prispievateľov je obrovská a neúnavná, len ťažko sa dá predstaviť, že by reklamné spoločnosti vyriešili problém hrubou silou (neustála zmena používaných zdrojových kódov a adries). Dobrovoľníkov je skrátka priveľa a v momente, keď sa jeden unaví, prídu dvaja noví. V zozname na blokovanie a odstraňovanie sa pritom neobjavujú len kódy na zobrazenie reklám. Ak sa napríklad nejaká stránka rozhodne používateľov Adblocku iritovať blikajúcim upozornením na to, že si majú doplnok vypnúť, dobrovoľníci daný kód jednoducho pridajú do zoznamu blokovaných objektov.

Používatelia sa zvyčajne rozhodnú pre inštaláciu doplnku Adblock po tom, ako ich na nejakej stránke až príliš obťažujú extrémne invazívne reklamy. Problém je v tom, že len čo je Adblock nainštalovaný, blokuje reklamy na všetkých webových stránkach. Prevádzkovatelia, ktorí volia miernejšie reklamné praktiky, teda trpia za nezodpovedné správanie iného webu. Navyše pritom vôbec nemusia tušiť, aké veľké percento ich návštevníkov reklamy blokuje. Na odhalenie tohto čísla možno použiť napríklad doplnok od PageFair.

Práve ten slúži aj na zber celosvetových štatistík. Prevádzkovateľovi stránky tak prezradí, o koľko by potenciálne mohol zarábať viac, keby daní návštevníci reklamy neblokovali. V žiadnom prípade to však neznamená, že by o toľko určite zarábal viac, keby im blokovanie znemožnil. Daní návštevníci by totiž už na jeho web vôbec nemuseli chodiť. Ide o podobnú ilúziu ako predstava o tom, že jedna pirátska kópia = jeden stratený predaj. Skutočnosť je, pochopiteľne, celkom iná. Ak si pirát nedokáže stiahnuť program Photoshop, neznamená to, že si ho automaticky pôjde kúpiť. Pravdepodobnejšie je, že začne používať alternatívu v podobe programu Gimp, ktorý je zadarmo.

Ak prevádzkovateľ stránky zistí, že reklamy blokuje veľmi veľké percento používateľov, jeho jedinou šancou je, aby zobrazil používateľom Adblocku správu. V nej môže upozorniť návštevníkov na to, že príjem z reklamy je nevyhnutnosť, a ubezpečiť ich, že bude dodržiavať v reklame zásady slušnosti. Požiada ich pritom o nastavenie výnimky v blokovaní, ktorá by platila pre jeho stránku, čo je záležitosť jediného kliknutia. Samozrejme, ak bude veľmi obťažujúce reklamy zobrazovať naďalej, používatelia Adblocku budú jeho želanie ignorovať a zablokujú si aj zobrazenie daného upozornenia.

Riešenie: Slušnosť reklamných spoločností

Pre majiteľov komerčných stránok a zadávateľov reklamy sa pritom črtá jednoduché posolstvo. Drvivá väčšina používateľov Adblocku nainštalovala tento doplnok preto, že boli neprestajne obťažovaní veľmi dotieravými reklamami s animáciami a zvukom alebo reklamnými prvkami, ktoré prekrývali obsah. Ak vaša stránka alebo spoločnosť takéto reklamy používa, ste to práve vy, kto raketovo zvyšuje používanie blokovacích doplnkov a pôsobíte škodu nielen sebe, ale aj ostatným poskytovateľom, ktorí dodržujú v reklame pravidlá slušnosti (doplnky po nainštalovaní blokujú reklamy na všetkých stránkach). Treba toto riziko rozpoznať a prispôsobiť sa trhu. Je očividné, že sa našiel limit, čo všetko sú používatelia ochotní akceptovať, a jeho prekračovanie nie je dlhodobo udržateľné.

Efekt.jpg

Po nainštalovaní doplnku Adblock sa web zmení akoby mávnutím čarovného prútika

PageFair opisuje akceptovateľnú webovú reklamu tak, že dodržiava niekoľko jednoduchých pravidiel. Nemá animácie ani zvuky. Nikdy neprekrýva obsah. Je jasne označená ako reklama. Nenachádza sa na pozícii, ktorá má používateľa zmiasť tak, aby na ňu klikol omylom. Ide vlastne o rovnaké podmienky, aké majú reklamy vo fyzických médiách. Statická reklama funguje desaťročia vonku na uliciach a v tlačených médiách. Nie je dôvod, prečo by nemala fungovať na webe. Priestor na interaktívnu reklamu alebo videoreklamu pritom stále je. Jej použitie však má svoj zmysel aj priestor. Ľudia sú na reklamu zvyknutí, koniec koncov ich informuje o nových produktoch a službách. Ak ju vykonáte dobre, budú ju dokonca rozširovať sami. Ako príklad poslúžia napríklad zábavné virálne videá na propagáciu kozmetiky Old Spice alebo reklama na nový dynamický systém riadenia nákladných automobilov Volvo, ktorú si vďaka epickej roznožke Jeana-Clauda Van Damma dobrovoľne pustilo viac ako 70 miliónov ľudí.

Reklama by mala ľudí zaujať v pozitívnom zmysle a nemala by v nich vyvolávať hnev a odpor. Keďže u súčasných mladých ľudí je blokovanie reklám omnoho pravdepodobnejšie než u starších, v priebehu nasledujúcich rokov bude používanie Adblocku stúpať už len z dôvodu postupného starnutia populácie, ktorá je na blokovanie už zvyknutá. Keby rast používania Adblocku pokračoval tempom, aký mal za posledné dva roky, do konca tohto desaťročia ho bude mať nainštalovaný každý používateľ. Zadávatelia reklamy a prevádzkovatelia stránok problém už nemôžu naďalej ignorovať a musia ho začať riešiť.


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocer TASK

Najnovšie videá