14.2.2014 0 Comments

Dôležité zmeny pre podnikateľov v roku 2014

Neustále meniace sa zákony podnikateľom na pohode nepridávajú. Aby ste na niečo nezabudli, prinášame vám zoznam dôležitých zmien pre podnikateľov v roku 2014.

Daňová licencia
Zavedenie novej dane prinesie právnickým osobám nové podmienky. Daňovú licenciu budú platiť firmy vtedy, ak vypočítaná daň v daňovom priznaní bude nižšia ako je stanovená výška licencie. Daňovú licenciu zaplatia aj firmy, ktoré dosiahnu daňovú stratu. Ešte raz a jednoducho napísané - ak bude daň z príjmu nižšia ako stanovená výška licencie, zaplatí sa daňová licencia. Ak bude daň z príjmu vyššia ako stanovená výška licencie, zaplatí sa daň z príjmu, ktorá vyšla v daňovom priznaní.

Minimálna výška pre firmy je stanovená na základe *obratu. Firmy, ktoré dosiahnu obrat:

- do 500 tis. €, je stanovená na 480 € (neplatitelia DPH) alebo 960 € (platitelia DPH),
- nad 500 tis. € uhradia 2 880 €.

Od daňovej licencie budú oslobodené: nové firmy, spoločnosti v likvidácií a v konkurze, verejné obchodné spoločnosti, neziskové organizácie a daňovníci, ktorí prevádzkujú chránenú dielňu / pracovisko. Znížené daňové licencie budú platiť tí, čo zamestnávajú zdravotne postihnutých ľudí (ŤZP).

*obrat: v podvojnom účtovníctve tvoria obrat výnosy - všetky vyfakturované sumy bez ohľadu na ich úhradu; v jednoduchom účtovníctve tvoria obrat tie príjmy, ktoré boli reálne zinkasované.

Minimálna mzda
Minimálna mzda na rok 2014 je 352,00 €/mesiac a 2,023 €/hodinu. Oproti minulému roku sa zvýšila o 14,30 €/mesiac.

Daň zo zisku
Právnické osoby zaplatia v roku 2015 nižšiu daň zo zisku (za rok 2014). Daň klesne na 22 % (z pôvodných 23 %). Znížená sadzba dane sa prvýkrát použije na zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína 1. januára 2014.

Kontrolný výkaz DPH
Platitelia DPH budú spolu s daňovým priznaním k DPH podávať aj kontrolný výkaz DPH. Prvýkrát ho budú podávať mesační platitelia DPH za mesiac január 2014 a to najneskôr februára 2014. Štvrťroční platitelia DPH majú na jeho odoslanie čas do 25. apríla 2014.
Kontrolný výkaz umožní krížovú kontrolu daňovej povinnosti a kontrolu odpočtov. Pre podnikateľov to znamená zvýšenú administratívu. Pozor na pokuty a sankcie súvisiace s nepodaním a nesprávnosťou vo výkaze! Daňový úrad môže stanoviť pokutu do výšky 10 tis. € a pri opakovanom porušení do výšky 100 tis. €. Podnikateľ sa vyhne pokute, ak stihne podať opravný výkaz pred uplynutím lehoty na podanie výkazu.

Tip:
KROS ponúka riešenie ako zvládnuť kontrolné výkazy DPH v programoch ALFA, ALFA plus a OMEGA na www.kros.sk/kontrolnyvykaz.

Elektronická komunikácia
Ide o povinnosť doručovať podania finančnej správe elektronicky. Elektronická komunikácia sa týka platiteľov DPH, daňových poradcov, advokátov a zástupcov. Vzťahuje sa na všetky podania (napr. Daň z príjmu právnických osôb, Účtovné výkazy jednoduchého účtovníctva atď...), ktoré budú podávané v roku 2014. Prílohy je naďalej povolené posielať v papierovej forme.

Daňové priznania a výkazy je možné podať na internetovej stránke Finančnej správy SR alebo cez aplikáciu eDane.

Sú dve možnosti komunikácie so správcom dane, prostredníctvom:
- zaručeného elektronického podpisu (ZEP),
- bez zaručeného elektronického podpisu.

Firmy, ktoré nebudú rešpektovať elektronickú komunikáciu riskujú pokuty od 30 € do 16 tis. €.

Tip: Viac informácií na portáli www.financnasprava.sk

Bankové účty vo formáte IBAN
Podnikatelia sú povinní pri komunikácií s bankami používať bankové účty vo formáte IBAN od 1. 2. 2014. IBAN je medzinárodné bankové číslo účtu (angl. International Bank Account Number), ktoré je určené na jednoznačnú identifikáciu účtu, krajiny a banky príjemcu platby. IBAN pre slovenské banky má vždy 24 znakov. Fyzické osoby majú povinnosť používať IBAN o 2 roky, t. j. od 1. 2. 2016.

Tip: iKROS automaticky generuje IBAN slovenských bánk. V Nastaveniach / Moja firma stačí zadať správne číslo účtu a kód banky.

Skrátené obdobie pre odpisovanie daňových strát
Daňovú stratu si po novom budú môcť podnikatelia odpočítať od základu dane iba 4 roky/zdaňovacie obdobia (z pôvodných 7). Daňová strata sa bude odpisovať rovnomerne.

Zrážková daň pre daňové raje
Ak bude slovenský subjekt posielať platby spoločnostiam sídliacim v krajinách zo "zoznamu", musí odviesť na daňový úrad 35 % daň (z pôvodných 19 %). Medzi najobľúbenejšie destinácie daňových rajov patrí napr. USA, Seychely, Panama, Holandsko, Belize, Spojené arabské emiráty, Cyprus.

Prajeme vám bezproblémové zvládnutie týchto zmien a úspešný rok 2014!


Mohlo by Vás zaujímať

Tlačové správy

Seagate BackUp Plus Portable - první 2,5“ externí disk na světě s kapacitou 5 TB

25.10.2016 00:00

Seagate Technology, přední světový výrobce datových úložišť, uvede v listopadu na český a slovenský trh externí disk Backup Plus Portable, vůbec první 5TB přenosný disk na světě. Novinku zdobí elegant ...

Tlačové správy

Bezpilotná nákladná kozmická loď Cygnus dopravila k ISS 2300 kg nákladu

24.10.2016 15:37

Na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) dorazil prvý náklad potravín a iného potrebného materiálu, ktorý tam po vyše dvojročnej prestávke dopravila vlastnou loďou i raketou súkromná americká spoločnosť ...

Tlačové správy

Ericsson zverejnil hospodárske výsledky za tretí štvrťrok 2016

24.10.2016 15:00

HLAVNÉ ÚDAJE ZA 3. ŠTVRŤROK •        Vykázané tržby a tržby upravené pre porovnateľné jednotky a zohľadňujúce zmeny výmenných kurzov medziročne poklesli o 14 %, predovšetkým v dôsledku vývoja v segme ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

ITAPA 2016 Jesen

Najnovšie videá