28.10.2015 0 Comments

Citrix zverejnil finančné výsledky za tretí štvrťrok

Spoločnosť Citrix Systems, Inc. (NASDAQ: CTXS) zverejnila finančné výsledky za tretí štvrťrok fiškálneho roku 2015 končiaceho 30. septembra 2015.

Finančné výsledky

V treťom štvťroku fiškálneho roku 2015 spoločnosť Citrix dosiahla výnosy vo výške 813 miliónov dolárov, čo v porovnaní s výnosmi 759 miliónov dolárov v treťom štvrťroku fiškálneho roku 2014 predstavuje 7 percentný nárast výnosov.

Výsledky podľa metodiky GAAP

Čistý zisk za tretí kvartál fiškálneho roku 2015 činil 56 miliónov dolárov, t.j. 0,35 dolára zriedeného zisku na akciu, v porovnaní s čistým ziskom 48 miliónov dolárov, t.j. 0,29 dolára zriedeného zisku na akciu, za tretí štvrťrok fiškálneho roku 2014. Výsledky podľa metodiky GAAP za tretí štvrťrok fiškálneho roku 2015 zahŕňajú náklady vo výške 65 miliónov dolárov, spojené so znehodnotením nehmotných aktív, súvisiacich s akvizíciou ByteMobile, zahrnuté v odpise závislých produktov a ďalších nehmotných aktív a výdaje na reštrukturalizáciu vo výške 14 miliónov dolárov spojené s nákladmi na odstupné a zbavenie sa zariadení v súvislosti s reštrukturalizačným programom za rok 2015. Výsledky za tretí štvrťrok 2014 podľa metodiky GAAP zahŕňajú náklady vo výške približne 21 miliónov dolárov spojené s výdavkami na patentové súdne konanie a výdaje na reštrukturalizáciu vo výške 3 miliónov dolárov, spojené s nákladmi na odstupné v súvislosti s reštrukturalizačným programom za rok 2014.

Výsledky nezodpovedajúce metodike GAAP

Čistý zisk za tretí štvrťrok fiškálneho roku 2015 nezodpovedajúci metodike GAAP činí 168 miliónov dolárov, tj. 1,04 dolára zriedeného zisku na akciu, v porovnaní s čistým ziskom 125 miliónov dolárov za tretí štvrťrok fiškálneho roku 2014, tj. 0,75 dolára zriedeného zisku na akciu. Čistý zriedený zisk na akciu nezodpovedajúcí metodike GAAP za tretí štvrťrok fiškálnych rokov 2015 a 2014 nezahŕňa efekty spojené s amortizáciou obstaraných nehmotných statkov, náklady spojené s burzou cenných papierov a amortizáciou dlhových cenných papierov, náklady na program reštrukturalizácie a daňové vplyvy súvisiace s týmito položkami. Čistý zisk za tretí štvrťrok fiškálního roku 2014 nezodpovedajúci metodike GAAP taktiež nezahŕňa náklady spojené s výdavkami na patentové súdne konanie a daňové následky súvisiace s týmito položkami.


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocer TASK

Najnovšie videá