24.9.2015 0 Comments

Citrix: Štyri oblasti, na ktoré je treba myslieť pri digitálnej transformácii firmy

Pre IT manažérov téma digitalizácie nepredstavuje nič nové. Plánovanie a zavádzanie IT riešení je súčasťou ich práce už mnoho rokov. Digitálna transformácia v spojení s dynamickým rozvojom spoločnosti, však zachádza ešte ďalej. Nové technológie od základu menia spôsob, ako firmy fungujú a ako rozvíjajú svoje podnikanie. V súvislosti s tým vyvstávajú IT manažérom nové výzvy. Spoločnosť Citrix zadefinovala štyri hlavné oblasti, s ktorými sa moderní IT manažéri musia vysporiadať.

Hľadanie riešení pre pracovisko budúcnosti

V pracovnom prostredí je digitálna transformácia už neprehliadnuteľná. Mobilné koncové zariadenia, riešenia pre flexibilnejšie spôsoby práce a nové podoby virtuálnej spolupráce sa dnes ohromnou rýchlosťou zavádzajú v mnohých organizáciách. Podľa štúdie agentúry Crisp Research „The Adaptive Workplace - práca v 21. storočí", až 40 % vedúcich pracovníkov v obchode a IT ráta s tým, že mobilné pracoviská už v blízkej budúcnosti eliminujú potrebu klasickej kancelárie. „Oblasť IT funguje v tomto procese ako zdroj počiatočných impulzov, hnací motor inovácií a zaisťovateľ nevyhnutných prostriedkov. Pri presadzovaní nových koncepcií pracovísk napomáhajú inovatívne technológie, ktoré pracovisko kompletne odpútajú od fyzickej infraštruktúry a umožnia vykonávať prácu nezávisle na danom mieste a koncovom zariadení," vysvetľuje Dirk Pfefferle, regionálny viceprezident spoločnosti Citrix pre strednú a východnú Európu.

Podiel na procese premeny podniku

Obdobím premien prechádza nielen štruktúra podnikov, menia sa aj ako celok - a stále rýchlejšie. V dôsledku internacionalizácie, zlučovania alebo trebárs akvizícií, sa podniky v prípade potreby rýchlo prispôsobujú zmeneným podmienkam na trhu. „Úspech týchto krokov závisí viac než kedykoľvek predtým na informačných technológiách. Ešte ako predvoj samotných podnikových transakcií sa musi vykonať kľúčové skúmanie a vyhodnotenie rôznych predpokladov z pohľadu IT a následne je potrebné čo možno najrýchlejšie vytvoriť funkčné digitálne procesy," upozorňuje Dirk Pfefferle. To znamená predovšetkým zaistenie bezpečného prístupu ku všetkým potrebným aplikáciám a informačno-technickým zdrojom pre všetkých zamestnancov a pracoviská. Samozrejme, dôležitú rolu hrá aj čas, teda je potrebné to uskutočniť v čo možno najkratšej dobe.

Ochrana digitálnych procesov pred novými rizikami

Digitálna transformácia vedie k tesnejšiemu previazaniu spoločností so zákazníkmi, digitálnymi partnermi a dodávateľmi. K tomu sa radí fakt, že do budúcna spolu nebudú vzájomne digitálne komunikovať len používatelia. Stále dôležitejšou súčasťou komunikácie budú inteligentné technológie. „Za týchto podmienok bude treba úplne nanovo definovať oblasť bezpečnosti a zhody s požiadavkami noriem a špecifikácií danej oblasti," myslí si Dirk Pfefferle. Regionálny šéf Citrixu tvrdí, že klasické bezpečnostné koncepcie IT narazia v dobách internetu vecí a digitalizovaných reťazcov tvorby hodnôt veľmi skoro na svoje hranice. „IT manažéri preto musia vyvinúť úplne nové bezpečnostné modely, aby bola dosiahnutá spoľahlivá ochrana dôverných údajov vo svete biznisu, do veľkej miery zbavenom doterajších hraníc," dodáva Dirk Pfefferle. Podľa neho je však dobrou správou, že IT manažéri môžu už dnes stavať na stabilnej podpore. Vysvetľuje to tým, že firmy už pochopili, že rizikám, ako je trebárs počítačová kriminalita, môžu čeliť len na základe uceleného prístupu.

Dokonalá súhra interných a externých služieb

Najlepší recept na úspech je organizovať prevádzku IT prostredia tak efektívne a flexibilne, ako je to len možné. V mnohých prípadoch dnes už nemá zmysel zaisťovať všetky IT činnosti vlastnými zdrojmi a prevádzkovať každú jednotlivú aplikáciu priamo zvnútra firmy. Mnohé IT organizácie začali namiesto toho úplne cielene využívať cloudové služby. „Ako ukazuje prax, sú tak schopné reagovať na nové požiadavky oveľa rýchlejšie než kedykoľvek predtým. IT manažér sa tým stále viac stáva skôr akýmsi „sprostredkovateľom" služby, pričom musí dohliadať na zmysluplné spájanie všetkých zložiek infraštruktúry a organizovať ich vzájomnú súhru," hovorí Dirk Pfefferle. To ale nevylučuje, aby sa firmy sami nestali taktiež poskytovateľmi služieb a nezačali svoje inteligentné riešenia ponúkať aj ako služby na trhu.

V dôsledku digitálnej transformácie sa bude rozsah úloh IT manažérov stále viac rozširovať. Je celkom možné, že sa niektorí z nich stanú v budúcnosti vedúcimi oddelenia digitalizácie, kde budú mať na starosti predovšetkým realizáciu nových digitálnych možností vo firme. Je však možné aj to, že sa rozličné úlohy IT manažérov v budúcnosti rozdelia medzi viacero pozícií. Niečo podobné sa už dnes deje napríklad v USA. Vznikajú tu nové pozície ako Chief Innovation Officer a Chief Cyber Security Officer, ktorí majú takisto zaisťovať podporu pri ďalšom postupe digitálnej transformácie podnikov a organizácií.


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocer TASK

Najnovšie videá