14.2.2013 0 Comments

ČR: Kam na strednú školu: V kurze sú IT obory, odborníci firmám nestačia

Co studovat a který obor bude mít zlaté dno? O tom budou muset rozhodovat tisíce žáků společně s rodiči. Přijímací řízení na střední školy jsou téměř za dveřmi. Mnoho dětí raději volí gymnázia, protože zatím netuší, co chtějí v životě dělat. Jiní volí osvědčené obory. Táhne je k nim možné uplatnění i velké výdělky. Málokdo pochybuje o tom, že zářná budoucnost čeká na absolventy IT oborů. Souhlasí s tím i zástupci Soukromé střední školy výpočetní techniky na pražském Proseku, o které se dá říci bez nadsázky, že se jedná o jednu z mála vyhledávaných a kvalitních škol díky modernímu vybavení a odborného pedagogickému sboru.

Zaměstnavatelé hledají absolventy technických oborů. Firmám stále chybějí především konstruktéři, technici, operátoři obráběcích CNC strojů, svářeči a právě specialisté IT. Na druhou stranu studenti mají stále větší zájem o studium s humanitním zaměřením. Ubývá kvalitních techniků a zaměstnavatelé jsou ochotni štědře odměňovat i čerstvé absolventy. Proto je důležité začít budovat kariéru krok po kroku již s výběrem střední školy.

Soukromá střední škola výpočetní techniky (SSŠVT) je střední odborná škola s dlouholetou tradicí ve výuce oboru informačních technologií, fungující od r. 1994. Studentům nabízí studium specializací: grafické systémy a tvorba webových stránek, správa počítačových sítí, programování a databázové systémy.

V současné době patří mezi nejmoderněji softwarově i hardwarově vybavené školy v ČR. Jejím výrazným kladem je také kvalita pedagogů. Jak vyučující odborných, tak i všeobecně vzdělávacích předmětů, kteří jsou ve svých oborech fundovanými profesionály.

Kvalita výuky se každoročně odráží ve vysokém počtu absolventů přijímaných na vysoké školy. O absolventy školy je rovněž značný zájem na trhu práce. Uplatňují se v širokém spektru zaměstnání spojených s využitím výpočetní techniky a informačních technologií. SSŠVT je členem Sdružení soukromých škol ČMS.

Přijímací řízení

Písemné přijímací zkoušky se na SSŠVT nekonají. Uchazeč o studium se hodnotí podle výsledků dosažených na základní škole resp. v 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ, na základě doplňkových kritérií. Výsledné hodnocení jednotlivých uchazečů je získáno součtem dosažených bodů v jednotlivých pololetích (1. a 2. pol. 8. ročníku a 2. pololetí 9. ročníku).

Profilová část studia je tvořena odbornými předměty, které studentům umožňují získat rozsáhlé znalosti a dovednosti z klíčových oblastí výpočetní techniky a informačních technologií. Studenti si vytvoří základní přehled o elektrotechnice. Seznámí se s principy fungování jednotlivých částí počítače. Naučí se spravovat i zabezpečit operační systémy, počítače, pracovat s textovými a tabulkovými editory, navrhovat databázové systémy. Získají nemalé dovednosti v oblasti programování. Dokáží ovládat, spravovat, navrhovat a zabezpečit počítačové sítě. Osvojí si praktickou správu hardware počítače, především pevných disků. Získají schopnosti v oblasti technického kreslení a zobrazování i rozsáhlé praktické dovednosti v oboru zpracování a digitalizace videa a zvuku. Naučí se profesionálně pracovat s programy počítačové grafiky. Získané znalosti a dovednosti využijí již během studia při souvislé odborné praxi na specializovaných pracovištích institucí zabývajících se informačními technologiemi.

Ve výuce odborných předmětů je kladen značný důraz na její praktičnost. Je koncipována tak, aby si studenti mohli získané teoretické poznatky ihned ověřit přímo při práci s výpočetní technikou, kterou mohou vždy využívat v maximálním počtu vyučovacích hodin.

Ve skupině všeobecně vzdělávacích předmětů je kladen důraz na rozvoj komunikačních dovedností studentů. Ve vyučování dvou světových jazyků si studenti osvojí nejen cizojazyčnou komunikaci praktickou, ale i odbornou. Výuka matematiky a fyziky je koncipována tak, aby plně pokryla potřeby výuky odborných předmětů a vytvořila předpoklady pro úspěšné vykonání přijímacích zkoušek na VŠ.

SSŠVT klade velký důraz na materiální zabezpečení výuky. Je na vysoké úrovni vybavena výpočetní technikou, která je využívána jak pro potřeby odborných předmětů, tak i předmětů všeobecně vzdělávacích (např. angličtiny či matematiky). Kromě kvalitního hardware je pro jejich výuku využíván i specializovaný software (např. pro matematiku). Studenti mají také k dispozici servis v oblasti výchovného a kariérového poradenství.

Vybavení školy

Škola klade maximální důraz na materiální zabezpečení výuky, které je každoročně zkvalitňováno po stránce hardware i software. Vybavení odborných učeben ICT je každým rokem obměňováno tak, aby plně vyhovělo rychlému tempu rozvoje v oblasti ICT. Studentům jsou dále k dispozici odborné učebny fyziky a elektrotechniky. Všechny odborné učebny jsou pro zkvalitnění pracovního prostředí klimatizovány. Nechybí ani moderní multimediální knihovna, plně vybavená posilovna a kvalitní školní hřiště. Samozřejmostí je vybavení všech učeben multimediální technikou (dataprojektory) i možnost bezdrátového připojení k Internetu v celém areálu školy.

Sportovní akce

SSŠVT již tradičně pořádá v průběhu školního roku pro své studenty celou řadu školních i mimoškolních sportovních akcí: kurz lyžování a snowboardingu pro 1. ročník a sportovní kurz pro 2. ročník a dále lyžařský a snowboardingový, sportovní a vodácký zájezd pro studenty ostatních ročníků. Školou jsou rovněž organizovány mezitřídní turnaje v malé kopané, florbalu a dalších kolektivních sportech i soutěže jednotlivců v různých sportovních disciplínách.

Kulturní akce

SSŠVT svým studentům nabízí návštěvu divadelních a filmových představení v rámci klubu mladého diváka a filmového klubu. Svou tvůrčí aktivitu mohou studenti uplatnit v rámci Filmového a divadelního festivalu SSŠVT. Tradiční jsou rovněž společenské akce: maturitní ples a imatrikulace studentů 1. ročníku.

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (kód 18-20-M/01) specializace:

Grafické systémy a tvorba webových stránek správa počítačových sítí programování a databázové systémy

Uchazeč o studiu uvede zvolenou specializaci na přihlášce ke studiu. Při rozřazení budou upřednostňováni uchazeči s lepším výsledkem přijímacího řízení.

Profilová část studia je tvořena odbornými předměty, které umožní získat rozsáhlé znalosti a dovednosti z klíčových oblastí výpočetní techniky a informačních technologií. Student si vytvoří základní přehled o elektrotechnice. Seznámí se s principy fungování jednotlivých částí počítače. Naučí se ovládat operační systémy počítače, pracovat s textovými a tabulkovými editory i databázovými systémy. Získá dovednosti v oblasti programování. Naučíš se ovládat a spravovat sítě typu LAN. Osvojí si správu HDD. Získáš základní schopnosti v oblasti technického kreslení a zobrazování i praktické dovednosti v oboru zpracování a digitalizace videa a zvuku. Naučíš se pracovat s programy počítačové grafiky. Získané znalosti a dovednosti využiješ při odborné praxi na specializovaných pracovištích.

Specializace Správa počítačových sítí

V rámci této studijní specializace studenti nejprve získají znalosti o standardech sítě, protokolech TCP/IP a zvládnou konfiguraci aktivních prvků jak lokální, tak i bezdrátové sítě. Vyzkoušejí si prakticky správu serverových operačních systémů fungujících na platformě Windows i Linux. Na obou těchto platformách se naučí pracovat např. v oblastech správy uživatelů, souborového systému, správy síťových služeb DNS, DHCP, FTP, poštovních serverů, tiskových služeb či směrování. Dále získají potřebné znalosti a dovednosti pro zabezpečení sítě před napadením viry, práci s certifikáty, konfiguraci firewallu. Na jejich základě budou schopni vytvářet počítačové sítě od návrhu až po plnou realizaci a uvedení do provozu.

Specializace Programování a databázové systémy

Studijní specializace Programování a databázové systémy je zaměřena na osvojení praktických programovacích technik a dovedností. Studenti začínají programovat od úplných základů a nepředpokládají se žádné předchozí znalosti a zkušenosti s programovacími technikami.

Specializace Grafické systémy a tvorba webových stránek

Specializace Grafické systémy a tvorba webových stránek provede studenty jak teoretickou částí, tak i praktickými úkoly z oblasti bitmapové a vektorové grafiky, animací, střihu videa a tvorby dynamických webových stránek.

Po celou dobu studia se budou studenti setkávat s produkty aktuální sady Creative Suite společnosti Adobe. Nejprve se v programu Adobe Photoshop naučí pracovat s bitmapovou grafikou a v rozsahu od základních technik a pojmů až po pokročilé funkce a jejich využití při zpracování konkrétních úkolů. Osvojí si klíčové pojmy fotografické praxe a naučí se je propojovat s možnostmi editace v PC.

V další fázi se naučí studenti upravovat vektorovou grafiku za pomoci programu Adobe Illustrator, kde se od tvorby jednoduchých vektorových obrázků propracují až ke kreslení ilustrací a scén s realistickou hloubkou a vzdáleností kreslením tvarů pomocí perspektivní mřížky.

RADY PRO VÝBĚR STŘEDNÍ ŠKOLY DLE MARTINA VODIČKY ZE SSŠVT

Pokud vybíráte střední školu a nevíte, jak na to, kdy s výběrem začít a jaké máte možnosti je postup jednoduchý. Poradí ředitel Soukromé školy výpočetní techniky na pražském Proseku Martin Vodička.

Dejte hlavy dohromady

Z pohledu rodičů je dobré si udělat čas a vše v klidu s dítětem probrat. Zhodnotit se zdravým rozumem jaké má schopnosti (například formou testů) a zdali ho učení baví. Tvrdé vedení dítěte k vysněnému „našemu" povolání kýžené výsledky nepřináší. Vlastní ambice musí stranou, důležité je najít to, co baví dítě. Není špatné dát na názor učitelů, kteří znají schopnosti dítěte nejlépe.

Kam podat přihlášky?

Jestli máte spíše prakticky zaměřené dítě, pak se podívejte na nabídky středních odborných škol. Zhodnoťte společně s dítětem, co by jej bavilo a na co má nejlepší předpoklady. Dnes například v IT již většina dětí si sama rozhoduje, že chce obor studovat, ne jako v minulosti byly vedeny rodiči. V rozhodování o výběru odborné školy zaměřené na informační technologie hraje hlavní roli kvalita výuky a učitelského sboru, možnost odborného rozvoje formou kurzů či letitá tradice v oboru. Při váhání uchazečů pomáhá školám nalákat je třeba na speciální obory, praxi, stipendia, sportovní a kulturní akce. Pokud to pro dítě není to pravé, lze zvolit gymnázium, které je všeobecně zaměřené nebo Střední odborné učiliště.


Opravdu znáte všechny možnosti?

Jakmile se shodnete na tom, který obor či škola přicházejí v úvahu, je dobré si sehnat seznam dostupných škol, třeba na internetu. Například na stránkách www.stredniskoly.cz nebo na konkrétních školách jako www.sssvt.cz. Není dobré ihned zavrhovat školy soukromé, zejména v odborných oborech, které jsou žádané na trhu práce jako IT. Záleží například na vybavení, kvalitě pedagogů, výuce i mimoškolních aktivitách. Ačkoli může být cena vyšší, odpovídá mnohdy kvalitě. V případě zájmu o specifický obor poradí vyhledávač infoabsolvent.cz.

Navštivte weby škol

Udělejte si užší seznam třeba pěti škol, které přicházej v potaz, a podívejte se na jejich web. Prostudujte jej. Například na webu www.sssvt.cz jsou všechny informace podány srozumitelně a můžete z nich hodně vyčíst. Dostupné jsou i kontakty pro další informace. Popis školního vzdělávacího programu, mimoškolní aktivity, výběr oborů, možnosti stravování i ubytování pro mimopražské studenty. Společně s možností se do školy podívat během dnů otevřených dveří.

Váháte? Běžte se podívat přímo do školy

Většinou lze z webových stránek vyčíst, kdy škola pořádá dny otevřených dveří. Ty o škole prozradí nejvíce. Jděte se podívat a zeptejte se na všechno potřebné. Poznáte školu i atmosféru, která v ní panuje. Nezapomeňte se zeptat nejen na názory pedagogů, ale i studentů, kteří o úrovni studia ví nejvíce.

Vybráno? A co přijímačky

Pokud už máte společně s dítětem školu vybránu, je potřeba si také zjistit, jaké jsou nároky na přijetí. Některé školy pouští bez nich. Například ty soukromé. O kvalitě studia to však nemusí vypovídat. Dobré si je vybrat jednu školu, kde se dítě dostane snadněji, jako zálohu. Letos lze rovněž podávat přihlášky na dvě školy najednou a je tedy prostor pro taktizování.

Držte v patrnosti termíny

Pokud vybrané školy berou bez přijímacích zkoušek či na průměr, nemusíte se tolik honit. Je však důležité si hlídat termín pro podání přihlášek a během února si raději zjistit, jestli se některé podmínky nezměnily. Důvodem je, že ředitelé škol do konce ledna zveřejňují podmínky přijetí a data zkoušek. O tom, jaké to bude příští rok, se můžete dozvědět třeba právě na dnech otevřených dveří. Přihlášky dostanete na základní škole nebo najdete a vytisknete na www.msmt.cz. Do škol s talentovou zkouškou je nutné přihlášku doručit řediteli školy do konce listopadu. Na ostatní střední školy do 15. března.

Máte doma „ajťáka"?

Text vypracoval: ředitel Soukromé střední školy výpočetní techniky na pražském Proseku (SSŠVT) Martin Vodička

Pokud ano, tak vězte, že bude-li se IT oboru pečlivě věnovat, nečekají ho nejspíš špatné časy. Těch, kteří o sobě říkají, že jsou „IT specialisté" je mnoho, ale těch, kteří IT skutečně rozumí, zase tolik není. Ačkoli jejich kariérní dráha je spojována spíše s dokončením vysoké školy, první kroky odborného vzdělávání absolvují na středních školách. O to větší pozornost je třeba věnovat jejímu výběru.

Nejprve je dobré si uvědomit, že studium IT oboru není o hraní počítačových her. Škol, které nabízí studium IT oboru je mnoho. Je to obor, který „táhne". Rodiče a uchazeč by neměli vybírat pouze z jedné školy. Neznamená totiž, když dva dělají totéž, že je to totéž. Zdrojů, ze kterých je možné získat informace je celá řada. Internet, výchovný poradce, burzy středních škol, inspekční zprávy. Ještě lepší jsou reference od známých nebo kamarádů potomka. Je důležité vybranou školu navštívit. Nejlépe na dni otevřených dveří. Je dobré pohovořit s vyučujícími, žáky a příp. absolventy. Vodítkem mohou být například i naše webové stránky http://www.sssvt.cz/.

Důležitým, nikoliv však jediným, předpokladem kvalitní výuky je materiální zázemí, které škola nabízí. Výuka „na úrovni" není prostě bez kvalitního vybavení možná. Ostatně mi o tom na SSŠVT víme své a vybavení neustále modernizujeme. Pokud školu uvádí, že studenti mají k dispozici např. pět učeben ICT, může to znít lákavě, učeben je dost. Ovšem je dobré se zaměřit i na druhou stránku věci. Kolik má škola studentů? Je obrovský rozdíl, zda má tyto učebny k dispozici tři sta nebo pět set studentů. Kvalitní „ajťák" by měl mít v co nejširší míře praktické dovednosti. Zajímejte se tedy o počty hodin výuky, které studenti stráví přímo u počítače. Zeptejte se, co se v jednotlivých předmětech učí. Zda vyučující spolupracují s praxí. Kolik žáků pokračuje ve studiu na VŠ. Prostě, ptejte se a tvořte si názor.

Určitým vodítkem může být i to, zda škola, v duchu hesla Brouka Pytlíka - práce všeho druhu, má v nabídce příliš mnoho odlišných oborů. Stejně tak zajímavou informací může být i tradice výuky IT oboru ve škole. SSŠVT ji má od roku 2004. Pokud oboru nerozumíte, zkuste si vzít na pomoc odborníka.

Státní nebo soukromá? Otázka zcela určitě důležitá. Odpověď na ní by neměla být na prvním místě. Je třeba zvážit všechny důvody pro a proti, porovnat jednotlivé školy a pak se teprve rozhodnout. Prostředky vložené do kvalitního vzdělávání se vyplatí a vrátí.


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Biznis

Schengen pre dáta. EK chce odstrániť bariéry voľného cezhraničného pohybu dát v EÚ

16.01.2017 00:07

Európska komisia navrhla politické a právne riešenia na uvoľnenie potenciálu dátového hospodárstva EÚ. Ide pri tom o súčasť stratégie digitálneho jednotného trhu, ktorú predstavila v máji 2015. Inform ...

Biznis

10 trendov v oblasti podnikových sietí v roku 2017

14.01.2017 00:20

Stojíme na pokraji zásadných technologických zmien. Uplynulý rok vydláždil cestu a pripravil podmienky pre budúcnosť, ktorá rýchlo získava jasné obrysy. V roku 2017 môžeme očakávať týchto desať zmien, ...

Biznis 1

S kamerou na bratislavskom kole robotickej súťaže FIRST LEGO League (video)

16.01.2017 00:15

Tvorivosť žiakov a študentov je jeden z kľúčových faktorov ich budúcej úspešnosti a aj potvrdenie kvalitatívnej úrovne výučby informatiky v školách. Preto sme sa s našou kamerou prišli pozrieť na prie ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

ITSMF jar

Najnovšie videá