6.11.2015 0 Comments

Atos je globálnym lídrom medzi IT spoločnosťami v znižovaní emisií

Spoločnosť Atos, medzinárodný líder v digitálnych službách, získala najlepšie skóre v oblasti vplyvu na životné prostredie a zaradila sa tak do kategórie A v hodnotení Carbon Disclosure Project (CDP). Spoločnosť oznámila, že sa pripojila k medzinárodnej platforme CDP a „We Mean Business Coalition" na boj proti klimatickým zmenám.

Atos je medzi najlepšími 5 % spoločností, ktoré získali od CDP známku A, pričom hodnotené boli dve oblasti: výkon a transparentnosť. V hodnotení CDP Climate Performance Leadership Index 2015 sa tak Atos dostal do A kategórie. Za svoje aktivity pre znižovanie uhlíkových emisií a obchodných rizík klimatickej zmeny je považovaný za globálneho lídra medzi IT spoločnosťami. V hodnotení CDP Climate Disclosure Leadership Index získal Atos 100 bodov, čo potvrdzuje vysokú transparentnosť a obsažnosť zverejnených informácií.

Digitálne technológie môžu nepochybne zlepšiť klimatický dopad všetkých sektorov trhu a pomôcť nám tak smerovať k menej uhlíkovo intenzívnej ekonomike. Ako popredný poskytovateľ digitálnych služieb sme zvlášť hrdí na toto ocenenie, ktoré potvrdzuje naše odhodlanie stále sa zlepšovať. Ukazuje náš záväzok inovovať a vyvíjať digitálne technológie, s pomocou ktorých môžu naši klienti bojovať proti klimatickej zmene a čeliť výzvam svojho podnikania," povedal Thierry Breton, CEO a predseda predstavenstva spoločnosti Atos.

Ceny 2015 Climate Leadership Awards boli slávnostne udelené v priestoroch francúzskeho ministerstva zahraničných vecí v Paríži. Počas podujatia organizácia CDP zablahoželala spoločnosti Atos k vedúcemu postaveniu v boji s klimatickými zmenami a označila spoločnosť Atos za svetového lídra korporátneho boja s klimatickými zmenami. Vynikajúci výsledok je dôsledkom neustálej snahy začleňovať environmentálne výzvy do stratégie Atosu, ktorej cieľom je posun k nízko uhlíkovej ekonomike.

Korporácie majú veľký vplyv. Blahoželáme spoločnostiam v A kategórii, že svojim príkladom osvetľujú cestu k nízko uhlíkovej budúcnosti. Tempo aktivít biznisu v boji proti klimatickým zmenám naznačuje, že sa blížime k bodu zlomu, za ktorým spoločnosti budú môcť dosiahnuť svoj úplný potenciál. Potrebujú ambicióznu stratégiu na národnej i medzinárodnej úrovni, ktorá ich v tom podporí a bude viesť k väčšej účasti," povedal Paul Dickinson, výkonný predseda a spoluzakladateľ CDP.

Spoločnosť Atos si ako líder v technologickej oblasti s globálnym dosahom uvedomuje, akú kľúčovú rolu môžu digitálne technológie zohrávať v boji proti klimatickým zmenám. Rozhodla sa preto ešte viac zapojiť. Spoločnosť si pred COP 21 - 21. zasadnutím konferencie zmluvných strán Rámcovej dohody OSN o klimatických zmenách dala záväzky v štyroch klimatických iniciatívach.

Atos sa zaviazal:
- prijať cieľ znižovania emisií, založený na vedeckých poznatkoch, na podporu celosvetového úsilia obmedziť nárast klimatickej zmeny na 2° C.
- vyčísliť náklady uhlíka a ovplyvniť investičné rozhodnutia na zníženie emisií skleníkových plynov
- aktívnejšie sa zapájať a efektívnejšie prispievať k budovaniu nízko uhlíkovej a klimaticky pružnej ekonomiky
- zverejňovať informácie o klimatickej zmene vo svojich hlavných reportoch

Zoznam spoločností v kategórii A je zverejnený vo výročnej správe CDP za rok 2015 a je dostupný na stránke CDP.


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

ITSMF jar

Najnovšie videá