Image
7.6.2016 0 Comments

Assembler pod Windows 5. Časť: (dokončenie predchádzajúcej časti)

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál

Novinky zo sveta Assembleru

  • Bol uvoľnený Service Pack 2 for MASM32 version 6. Môžete ho získať na adrese http://www.pbq.com.au/home/hutch/masm.htm. Sevice Pack 2 pridáva nové príklady, aktualizuje nástroj Prostart a súbory v adresári help. Ďalej obsahuje návody a príklady ohľadom technológie COM (Component Object Model).
  • Máme tu novú verziu Windows Include File for MASM version 1.25 (March, 7, 2001). Táto verzia je súčasťou MASM32 Service Pack 2. Obsahuje prevažne drobné opravy a vylepšenia.

ASM WEB linky

GetHandleModule

Windows NT

Win 95

Win32s

Lib

Include

Áno

Áno

Áno

kernel32.lib

kernel32.inc

 

Funkcia GetModuleHandle vráti handle modulu pre špecifikovaný modul, ak súbor bol mapovaný v adresnom priestore volaného procesu.

Syntax: GetModuleHandle, LPCTSTR lpModuleName

lpModuleName LPCTSTR: ukazovateľ na nulou zakončený reťazec mena modulu Win32 (to je súbor buď s príponou .dll, alebo .exe). Ak je tento parameter NULL, GetModuleHandle vráti handle súboru použitého na vytvorenie volaného procesu.

Výsledok funkcie:  Ak bola funkcia úspešná, vrátená hodnota je handle špecifikovaného modulu, v opačnom prípade je výsledkom funkcie hodnota NULL.

GetCommandLine

Windows NT

Win 95

Win32s

Lib

Include

Áno

Áno

Áno

kernel32.lib

kernel32.inc

Funkcia vracia ukazovateľ na nulou zakončený reťazec príkazového riadka pre aktuálny proces. Táto funkcia nemá parametre.

Syntax: LPTSTR GetCommandLine

Výsledok funkcie:  Funkcia vráti adresu príkazového riadka. Príkazový riadok obsahuje úplnú cestu programu, uzatvorenú v úvodzovkách. Za ňou nasledujú parametre (prepínače), ktoré už nie sú v úvodzovkách. Napríklad: “C:\masm\working\005.exe“ –p –c

LoadCursor

Windows NT

Win 95

Win32s

Lib

Include

Áno

Áno

Áno

user32.lib

user32.inc

Funkcia LoadCursor zavedie do pamäte špecifikovaný prostriedok typu kurzor z vykonateľného (.exe) súboru alebo z dynamicky pripojovanej knižnice (.dll), asociovanej s inštanciou aplikácie. V prípade, že kurzor je zavedený do pamäte ako súčasť definície triedy okna, kurzor myši sa zmení na tento zavedený kurzor vždy, keď sa myš nachádza v klientskej oblasti okna. Pokiaľ je cieľom mať v klientskej oblasti toho istého okna v rôznych časových intervaloch rôzne tvary kurzorov, potom by mal byť tvar kurzora tejto triedy okna nastavený na hodnotu NULL a kurzor by sa mal špecifikovať volaním funkcie SetCursor vždy, keď je prijatá správa WM_SETCURSOR.

Syntax: HCURSOR LoadCursor, HINSTANCE hInstance, LPCTSTR lpCursorName

hInstance HINSTANCE: Handle inštancie modulu, ktorého .exe súbor obsahuje kurzor, ktorý sa má zaviesť do pamäte. Ak sa má zaviesť preddefinovaný kurzor, nastavte hodnotu na NULL.

lpCursorName LPCTSTR: Ukazovateľ na reťazec zakončený nulou, ktorý obsahuje názov prostriedku typu kurzor, ktorý sa má zaviesť do pamäte. Aby sa mohol použiť jeden z preddefinovaných kurzorov Windows, musí aplikácia nastaviť parameter hInstance na hodnotu NULL a parameter lpCursorName na jednu z hodnôt z tabuľky 3.

Výsledok funkcie:  Funkcia vráti handle zavedeného kurzora. Ak nebolo možné zaviesť kurzor do pamäte, je vrátená hodnota NULL.

Správy: WM_MOUSEMOVE, WM_SETCURSOR

Ďalšie súvisiace funkcie sú SetCursor, SetCursorPos, ShowCursor, CreateCursor.

Hodnota

Ikona

IDC_APPSTARTING

 

IDC_ARROW

 

IDC_CROSS

 

IDC_IBEAM

 

IDC_NO

 

IDC_SIZEALL

 

IDC_SIZENESW

 

IDC_SIZENS

 

IDC_SIZENWSE

 

IDC_SIZEWE

 

IDC_UPARROW

 

IDC_WAIT

 

IDC_HAND

 

IDC_HELP

 

Tab. 3 Hodnoty preddefinovaných ukazovateľov

 

LoadIcon

Windows NT

Win 95

Win32s

Lib

Include

Áno

Áno

Áno

user32.lib

user32.inc

 

Funkcia LoadIcon zavedie do pamäte špecifikovaný prostriedok typu ikona z vykonateľného (.exe) súboru alebo z dynamicky pripojovanej knižnice (.dll), asociovanej s inštanciou aplikácie. zo súboru prostriedkov, ktorý je spojený s aplikáciou.

Syntax: HICON LoadIcon, HINSTANCE hInstance, LPCTSTR lpIconName

hInstance HINSTANCE: Handle inštancie modulu, ktorého .exe súbor obsahuje ikonu, ktorá sa má zaviesť do pamäte. Ak sa má zaviesť systémová ikona, nastavte hodnotu na NULL.

lpIconName LPCTSTR: Ukazovateľ na reťazec zakončený nulou, ktorý obsahuje názov prostriedku typu ikona, ktorý sa má zaviesť do pamäte. Aby sa mohla použiť jedna z preddefinovaných ikon Windows, musí aplikácia nastaviť parameter hInstance na hodnotu NULL a parameter lpCursorName na jednu z hodnôt z tabuľky 4.

Výsledok funkcie:  Funkcia vráti handle zavedenej ikony. V prípade chyby vráti hodnotu NULL.

Hodnota

Opis

 

IDI_APPLICATION

Implicitná ikona aplikácie

 

IDI_ASTERISK 

Ikona používaná pre informačné správy

 

IDI_EXCLAMATION

Ikona používaná pre varovné správy

 

IDI_HAND         

Ikona používaná pre vážne varovné správy

 

IDI_QUESTION

Ikona typu otáznik

 

IDI_WINLOGO

Ikona typu logo Windows

 

Tab. 4 Hodnoty preddefinovaných systémových ikon

 

Virtuálny kód

HEX

Opis

 

Virtuálny kód

HEX

Opis

VK_LBUTTON

01

Ľavé tlačidlo myši

 

VK_P

50

P

VK_RBUTTON

02

Pravé tlačidlo myši

 

VK_Q

51

Q

VK_CANCEL

03

Ctrl-Break

 

VK_R

52

R

VK_MBUTTON

04

Stredné tlačidlo myši

 

VK_S

53

S

VK_BACK

08

Backspace

 

VK_T

54

T

VK_TAB

09

Tabulátor

 

VK_U

55

U

VK_CLEAR

0C

Clear, nepoužité

 

VK_V

56

V

VK_RETURN

0D

Enter

 

VK_W

57

W

VK_SHIFT

10

Shift

 

VK_X

58

X

VK_CONTROL

11

Ctrl

 

VK_Y

59

Y

VK_MENU

12

Alt

 

VK_Z

5A

Z

VK_PAUSE

13

Pause

 

VK_NUMPAD0

60

0 (num. kláv.)

VK_CAPITAL

14

Caps Lock

 

VK_NUMPAD1

61

1 (num. kláv.)

VK_ESCAPE

1B

Esc

 

VK_NUMPAD2

62

2 (num. kláv.)

VK_SPACE

20

Medzerník

 

VK_NUMPAD3

63

3 (num. kláv.)

VK_PRIOR

21

Page Up

 

VK_NUMPAD4

64

4 (num. kláv.)

VK_NEXT

22

Page Down

 

VK_NUMPAD5

65

5 (num. kláv.)

VK_END

23

End

 

VK_NUMPAD6

66

6 (num. kláv.)

VK_HOME

24

Home

 

VK_NUMPAD7

67

7 (num. kláv.)

VK_LEFT

25

Šípka vľavo

 

VK_NUMPAD8

68

8 (num. kláv.)

VK_UP

26

Šípka hore

 

VK_NUMPAD9

69

9 (num. kláv.)

VK_RIGHT

27

Šípka vpravo

 

VK_MULTIPLY

6A

* (num. kláv.)

VK_DOWN

28

Šípka dole

 

VK_ADD

6B

+ (num. kláv.)

VK_SELECT

29

Select, nepoužité

 

VK_SEPARATOR

6C

Separátor, nepoužité

VK_EXECUTE

2B

Execute, nepoužité

 

VK_SUBTRACT

6D

- (num. kláv.)

VK_SNAPSHOT

2C

Print Screen

 

VK_DECIMAL

6E

. (num. kláv.)

VK_INSERT

2D

Insert

 

VK_DIVIDE

6F

/ (num. kláv.)

VK_DELETE

2E

Delete

 

VK_F1

70

F1

VK_HELP

2F

Help, nepoužité

 

VK_F2

71

F2

VK_0

30

0

 

VK_F3

72

F3

VK_1

31

1

 

VK_F4

73

F4

VK_2

32

2

 

VK_F5

74

F5

VK_3

33

3

 

VK_F6

75

F6

VK_4

34

4

 

VK_F7

76

F7

VK_5

35

5

 

VK_F8

77

F8

VK_6

36

6

 

VK_F9

78

F9

VK_7

37

7

 

VK_F10

79

F10

VK_8

38

8

 

VK_F11

7A

F11

VK_9

39

9

 

VK_F12

7B

F12

VK_A

41

A

 

VK_F13

7C

F13

VK_B

42

B

 

VK_F14

7D

F14

VK_C

43

C

 

VK_F15

7E

F15

VK_D

44

D

 

VK_F16

7F

F16

VK_E

45

E

 

VK_F17

80H

F17

VK_F

46

F

 

VK_F18

81H

F18

VK_G

47

G

 

VK_F19

82H

F19

VK_H

48

H

 

VK_F20

83H

F20

VK_I

49

I

 

VK_F21

84H

F21

VK_J

4A

J

 

VK_F22

85H

F22

VK_K

4B

K

 

VK_F23

86H

F23

VK_L

4C

L

 

VK_F24

87H

F24

VK_M

4D

M

 

VK_NUMLOCK

90

Num Lock

VK_N

4E

N

 

VK_SCROLL

91

Scroll Lock

VK_O

4F

O

 

 

 

 

Tab. 5 Hodnoty virtuálnych klávesov Windows

 

Nabudúce ...

Nasledujúca časť bude venovaná výpisu textu do klientskej oblasti okna, dozviete sa tiež základné informácie o kontexte zariadenia DC.

 

 


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Ako na to

CES 2017: Lenovo predstavilo nové notebooky ThinkPad X1, Miix 720 a prvý smartfón s podporou Tango - Lenovo Phab 2

03.01.2017 00:09

Lenovo odštartovala ďalší ročník veľtrhu s celou škálou nových produktov. Nová generácia produktov radu ThinkPad X1 Carbon 2017 je najľahším 14-palcovým biznis notebookom, ktorý váži len 1,14kg a obsa ...

Ako na to

Tipy a triky: Ako správne poskytovať IT pomoc a ako o ňu správne žiadať?

14.12.2016 09:40

Či už ste pokročilý používateľ počítača, ktorý často poskytuje IT pomoc známym a rodine, alebo ste to vy, kto o takúto pomoc zvyčajne žiada, ľahko sa stanete nechcenou príčinou frustrácie a obrovskej ...

Ako na to

Tipy a triky: Ako diagnostikovať a opravovať neúspešné upgrady Windows 10

14.12.2016 09:37

Microsoft prešiel s Windows 10 do celkom novej éry vývoja. Namiesto samostatných verzií Windows, vydávaných zvyčajne s odstupom dvoch až piatich rokov (XP, Vista, 7 a podobne), začal svoj systém vyvíj ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

ITSMF jar

Najnovšie videá