Image
13.4.2015 0 Comments

Apple pripravuje revolúciu. Budúca generácia tabletov bude mať 3D displeje

screen_interaction.jpg Prvý iPad od Applu prišiel na trh pred piatimi rokmi. Toto zariadenie úplne zmenilo spôsob práce na počítači. Nastal radikálny posun od ovládania prostredníctvom klávesnice a myši k dotykovému ovládaniu pomocou prstov. iPad nebol prvý tabletový počítač a nebol to ani prvý tablet od Applu. Napriek tomu sa stal vzorom pre množstvo ďalších zariadení.

To, že dotykové ovládanie je veľmi intuitívne, je zrejmé aj z toho, že si ho ľahko osvoja aj deti. Aj ony rýchlo zvládnu napríklad presúvanie obsahu pohybom prsta. Napriek tomu, že vhodnosť takejto interakcie pri pracovnom využití počítača je diskutabilná, dotykové displeje sa stávajú štandardom.

Hoci dotykové displeje umožňujú priamy kontakt prstov používateľa s virtuálnymi objektmi, vizuálne 3D prostredie je stále reprezentované plochou 2D obrazovkou. Rozhranie počíta so zmyslom používateľa pre vizualizáciu, teda vytvorením 3D obrazu a nespolieha sa na hmatové vnemy. V budúcnosti sa to však môže zmeniť.

Dotykové tablety nám vďaka svojim malým rozmerom a nízkej hmotnosti umožnia odpútať sa pri práci od stola. Budúca generácia ich displejov však nebude 2D ani plochá a bude lepšie využívať naše zmysly. Ich povrch bude dynamický, prekonfigurovateľný, schopný preformovať sa do iných tvarov. Displej teda bude meniť svoj povrch tak, aby čo najlepšie reprezentoval obsah na obrazovke, pričom informácie sa budú odovzdávať samotným dotykom, nie vizuálne.

Tablet s trojdimenzionálnym rozhraním zmení spôsob našej interakcie s počítačom. Obrazové body fyzicky vyčnievajúce z povrchu umožnia vývojárom zdokonaliť aplikácie napr. z oblasti architektúry, dizajnu, modelovania terénu, ale aj renderovanie 3D scén generovaných počítačom. No prinesie to zlepšenie aj do aplikácií na tímovú spoluprácu, zábavu a sprístupní počítače aj pre osoby so zdravotným postihnutím.

Zariadenia budú môcť meniť svoju formu aj funkciu. Napríklad mobilný telefón sa môže zmeniť na diaľkový ovládač televízora či na videoherný ovládač a sám poskytnúť zodpovedajúce rozhranie. S takýmto rozhraním už dlhšie experimentuje napr. spoločnosť Tactus Technology. Jej ochranný obal na iPad Phorm zvýrazňuje softvérové klávesy pomocou bubliniek naplnených kvapalinou, takže tlačidlá vlastne vystupujú z displeja.

V laboratóriách Applu takisto skúmajú dôsledky interakcie používateľov s tvarovo sa meniacim displejom. Vytvorili interaktívny stĺpcový graf pozostávajúci z 10 × 10 stĺpcov, ktorý má reprezentovať vizualizácie rôznych dát a umožní vykonávanie úloh, ako je filtrovanie dát, ich organizovanie do rôznych riadkov a stĺpcov, navigácia vo veľkom objeme dát a pod. Zistilo sa, že dynamické stĺpce 3D dát motivujú používateľa, aby priamo manipuloval s jednotlivými bodmi, čo je vhodné pri navigačných a organizačných úlohách.


Realizácia displejov meniacich tvar si vyžaduje veľké odborné elektronické a mechanické znalosti. Na to, aby aj netechnickí vedci mohli experimentovať s displejmi meniacimi tvar, bol vyvinutý prototyp nástroja ShapeClip. Ten premení plochú obrazovku počítača na 3D povrch. Displeje ShapeClip sú prenosné, škálovateľné a môžu byť usporiadané tak, aby vyhovovali aktuálnym potrebám. Bližšiu predstavu o nich pomôže vytvoriť video.


Budúce displeje teda nebudú mať plochý povrch, ale budú to dynamické plochy schopné rekonfigurácie, aby mohli lepšie prezentovať informácie používateľom prostredníctvom hmatových vnemov.

Zdroj: theconversation.com


Mohlo by Vás zaujímať

Technológie

Drony bude možné napájať bezdrôtovým prenosom energie za letu

25.10.2016 00:28

Vzhľadom na obmedzenú výdrž batérie väčšina dronov nedokáže lietať dlhšie ako 30 minút na jedno nabitie. Napájanie káblom zo siete sa môže aplikovať len v prípade, že sa dron bude vznášať na jednom mi ...

Technológie

Klasická telefónna dvojlinka s prenosovou rýchlosťou až 10 Gb/s? Áno, odpoveďou je XG.fast

25.10.2016 00:25

Nokia sa nedávno pochválila tým, že dosiahla rýchlosť pripojenia 5 Gb/s na vzdialenosť 70 metrov na konvenčnej medenej krútenej dvojlinke a v laboratórnych podmienkach dokonca 8 Gb/s na vzdialenosť 30 ...

Technológie

Japonci predstavili technológiu projekcie na dynamicky sa meniaci povrch napríklad na vlajúcu plachtu

25.10.2016 00:22

Inžinieri z Tokijskej univerzity predstavili technológiu pokročilého dynamického mapovania projekcie. Ide o deformáciu projekcie na netuhý povrch, napríklad na nerovný list papiera či na tričko. Použi ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

ITAPA 2016 Jesen

Najnovšie videá