Image
12.3.2015 0 Comments

Akej forme financovania on-line obsahu dáva prednosť internetová populácia?

eur.jpg V internetovej populácii prevládajú názory, ktoré nie sú veľmi naklonené plateniu za online obsah. Komunikácia potreby získania zdrojov priamo od návštevníkov spravodajských portálov už bola objektom kampaní viacerých médií a stala sa do istej miery tiež spoločenskou témou. Prevažná časť verejnosti smäd po informáciách ale naďalej hasí prezeraním bezplatne poskytovaných správ.

Vo všeobecnosti pôsobí táto situácia dojmom začarovaného kruhu, alebo je možné z celkového náhľadu na problematiku vyčítať zmeny prichádzajúce v nasledujúcom období? Nielen oblasťou monetizácie onlineových médií sa zaoberá Štúdia Spravodajské servery 2014, ktorú realizovala spoločnosť MEDIARESEARCH SLOVAKIA na vzorke 1000 respondentov vo veku 15 a viac rokov zo Slovenského národného panela.

Otá Z prieskumu je zrejmé, že významná väčšina ľudí (80 %) už platený obsah pozná a na stránkach slovenského internetu ho registruje. Dve tretiny predstaviteľov internetovej populácie na nich pozorujú stále častejší výskyt uzamknutých správ.

Všeobecnej priazni ani širokej podpore sa zo strany verejnosti nedostáva žiadnemu navrhovanému spôsobu spoplatnenia. Najschodnejším sa ale podľa hodnotení respondentov zdá byť zasielanie dobrovoľných príspevkov od darcov. A koľko sú ľudia ochotní dobrovoľne prispieť? Často menované boli sumy z intervalov do 3 € alebo do 5 €, čo zhodne označilo po pätine opýtaných. Finančné hodnoty nad 10 € uviedlo 13 % z reprezentantov internetovej populácie. Toto rozloženie podľa peňažne deklarovanej vôle užívateľov dobrovoľne prispieť z nich umožňuje zostaviť dve početnosťou podobné a jednu menšiu skupinu.

Prvú tvoria tí, ktorí proste spoplatnenie kategoricky odmietajú, možno pre nich publikovaný obsah ani v budúcnosti nemá žiadnu kvantifikovateľnú hodnotu. Do ďalšej skupiny zaradíme respondentov, čo by na báze dobrovoľnosti prispeli nižšou, či už symbolickou alebo zárobku primeranou sumou, ktorou by mali záujem vyjadriť podporu vydavateľovi za produkciu relevantných správ. Do tretej skupiny patria ľudia ochotní prispieť vyššími sumami, kde sa vyskytuje aj pomerne silná podskupina najprajnejších darcov (nad 20 €). Tí by sa okrem štedrejšej finančnej podpory dokázali s formátom média alebo jeho predstaviteľmi pravdepodobne identifikovať i názorovo a tvorili by jeho aktívnu čitateľskú základňu.

graf.jpg

Z pohľadu na celkovú mieru ochoty vynaloženia prostriedkov za prístup k online informáciám nepozorujeme pri členení podľa sociodemografických kategórií výraznejšiu vlastnosť, ktorou by sa užívatelia naklonení plateniu mesačných poplatkov líšili od ostatných. Kladný postoj ľudí z internetovej populácie, čo sú pripravení hradiť pravidelné čiastky za uzamknutý obsah, preto vyvolávajú osobné, ekonomické alebo iné konkrétne skutočnosti.

Zaujímavejší trend sa ukazuje u respondentov ochotných platiť dobrovoľne aspoň nejaký peňažný obnos. Spôsob financovania formou príspevkov od darcov hodnotili lepšími známkami mladší a vzdelanejší užívatelia internetu. Vôľa podporiť prevádzkovateľa informačného portálu vykazuje rastúcu tendenciu pri klesajúcim veku a vyššom ukončenom vzdelaní opýtaných.


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Prieskumy trhu

V roku 2020 pretečie cloudom 14,1 zettabajtu. Je na takúto premávku Slovensko pripravené?

08.12.2016 00:14

Podľa záverov novej štúdie Cisco Global Cloud Index  dosiahne do roku 2020 ročný objem cloudovej dátovej premávky až 14,1 zettabajtov (ZB). To znamená, že v porovnaní s rokom 2015, keď celková premávk ...

Prieskumy trhu

Slovenskí žiaci zaostávajú v matematickej, čitateľskej aj prírodovednej gramotnosti

07.12.2016 00:07

Slovensko v porovnaní s priemerom krajín OECD zaostáva vo všetkých troch oblastiach – matematickej, čitateľskej aj prírodovednej gramotnosti. Výsledky slovenských 15-ročných žiakov sú podľa medzináro ...

Prieskumy trhu 1

Analytici zverejnili hlavné predpovede o digitálnej budúcnosti

07.12.2016 00:13

Hlavné predpovede na rok 2017 a nasledujúce roky vychádzajú z troch hlavných vplyvov postupujúcej digitálnej inovácie: skúseností a zapojenia používateľov (zákazníkov), inovácie v oblasti biznisu a se ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera - prve-zariadenia-formatu-a4-s-vykonom-a3

Najnovšie videá